ارتباط با ما

ارتباط با شهریار نگار

آدرس:

شهریار-خیابان انقلاب – پلاک ۳۵۲

تلفن : ۶۵۲۷۲۰۵۲

صاحب امتیاز :

دکتر سید محمد علی خامسی

مدیر مسئول:

دکتر سید ممحمد علی خامسی

ارتباط با ما،ارسال خبر:
https://t.me/ngo95_ravabet_omoomi
رزرو تبلیغات:

ارتباط با مدیریت:
۰۹۱۲۶۶۰۰۴۲۵

شهریار نگار

Views: 1337