تجهیز دو دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی به تیغه برف روب

تجهیز دو دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی به تیغه برف روب

تجهیز دو دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی به تیغه برف روب

یگان عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

به جهت کمک رسانی به شهروندان و بازگشائی معابر

در حداقل زمان ممکن در مواقع بارش برف سنگین،

در راستای اجرای سیاستهای شهرداری محترم

دو دستگاه خودرو آتش نشانی سنگین بنز مدل ۱۹۲۱

را به تیغه برف روب تجهیز نموده است.