بخشنامه جدید الزام به دورکاری و مرخصی اضطراری کارکنان دولت در شرایط هشدار کرونا

بخشنامه جدید الزام به دورکاری و مرخصی اضطراری کارکنان دولت در شرایط هشدار کرونا

بخشنامه جدید الزام به دورکاری و مرخصی اضطراری کارکنان دولت در شرایط هشدار کرونا از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

جمشید انصاری بخشنامه جدید الزام به دورکاری و مرخصی اضطراری کارکنان دولت در شرایط هشدار کرونا را ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی،‌

در صورت دریافت گزارش عدم رعایت و اعمال مفاد بخشنامه مذکور،

با تخلفات مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف بر اساس بند (۱) مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) برخورد میشود.

این بخش نامه به شرح زیر است :

به نام خدا

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت بحران به استثنای نیروهای مسلح

با عنایت به روند صعودی موج جدید ویروس کرونا جهش یافته در کشور

و قرمز شدن وضعیت اکثر استان ها و شهرستان های کشور

و به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تقاضا برای سفر و کم شدن ترافیک در سیستم حمل و نقل عمومی ،

کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند

نسبت به اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷

با موضوع نحوه فعالیت دستگاه های اجراییو ادارات مرکز و استان ها و شهرستان ها در هریک از شرایط سه گانه هشدار و کاهش حضور نیروی انسانی براساس وضعیت شهر ها ،

اقدام و نتایج اقدام خود را در مرکز به کمیته عالی نظارت بر پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و در استان ها منعکس نمایند .

در صورت دریافت گزارش عدم رعایت و اعمال مفاد بخشنامه مذکور،

با تخلفات مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف بر اساس بند (۱)

مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

(موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) برخورد خواهد شد .

مطالب مرتبط :

دورکاری باید در تهران اجرا شود