بازداشت مرد مسلح مواد فروش در شهریار

مرد مسلح که در شهریار اقدام به فروش مواد مخدر می کرد در عملیات پلیسی دستگیر شد. سرهنگ حسین زلف خانی اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی در شهر اندیشه شهریار در امر توزیع موادمخدر فعالیت دارد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.  رئیس پلیس […]

مرد مسلح که در شهریار اقدام به فروش مواد مخدر می کرد در عملیات پلیسی دستگیر شد.

سرهنگ حسین زلف خانی اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی در شهر اندیشه شهریار در امر توزیع موادمخدر فعالیت دارد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

 رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی غرب استان تهران افزود: با شناسائی محل فعالیت قاچاقچی موادمخدر در شهر اندیشه، ماموران انتظامی با هماهنگی مقام  قضائی با دستگیری فرد قاچاقچی، در بازرسی از منزل متهم، ۱۵ کیلو گرم تریاک، یک قبضه سلاح وینچستر، یک حقه وافور و یک عدد ترازو کشف شد.

به گفته سرهنگ زلفخانی، تصریح کرد: متهم دستگیر شده  به همراه مواد مخدر، سلاح و ادوات مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد

Views: 16