اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی، شهرهای شهرستان شهریار

اسامی داوطلبان انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی، شهرهای شهرستان شهریار

مطابق برنامه زمانبندی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، آگهی اسامی داوطلبان انتخابات شهریار برای شهرهای شهریار، اندیشه، باغستان، صباشهر، فردوسیه، وحیدیه و شاهدشهر توسط فرمانداری شهریار منتشر شد.

اسامی داوطلبان انتخابات شهریار
اسامی داوطلبان انتخابات شهریار

با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، آگهی اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان شهریار برای ۷ شهر شهریار، اندیشه، باغستان، صباشهر، فردوسیه، وحیدیه و شاهدشهر در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی جهت اطلاع مردم شریف شهرستان منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است موعد قانونی تبلیغات انتخاباتی داوطلبان از بیستم الی بیست و ششم خرداد ماه خواهد بود و انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۲۸ خرداد برگزار می‌شود.

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر باغستان

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان به شرح زیر می باشد:

۱ آقای اسلام ابراهیمی مشهور به بخشایشى فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۵

۲ آقای محمدمهدی ابوالفتحی فرزند حافظ علی کد نامزد ۱۲۶

۳ آقای کامل آذرگون فرزند آقاویردی کد نامزد ۱۲۷

۴ آقای سروش آزادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۸

۵ آقای اروج اسدی مشهور به بابا فرزند خیراله کد نامزد ۱۲۹

۶ آقای منصور اسدی حسینعلی بگلو مشهور به اسدی فرزند روح اله کد نامزد ۱۴۲

۷ آقای حمزه اسکندری مشهور به پویا فرزند سعداله کد نامزد ۱۴۵

۸ آقای اسماعیل اسماعیل پور مشهور به مرتضى – خانباغى فرزند عزت کد نامزد ۱۴۶

۹ آقای فرضاله اصلانی فرد مشهور به سرهنگ اصلانى – سرهنگ فرزند عالیشان کد نامزد ۱۴۷

۱۰ آقای علی اصلانی فرهادلو فرزند بیت اله کد نامزد ۱۴۸

۱۱ آقای حسن افتخاری فرهادلو فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۵۱

۱۲ آقای عظیم آقائی فرزند بخشایش کد نامزد ۱۵۲

۱۳ آقای محمد اکبری فرزند مصطفی کد نامزد ۱۵۴

۱۴ آقای علی امامی فرزند اسگندر کد نامزد ۱۵۸

۱۵ آقای محمدرضا امیرارسلانی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۹

۱۶ آقای مهدی امیری یکتا فرزند خان اوغلان کد نامزد ۱۶۱

۱۷ آقای یوسف آهمه فرزند ذکریا کد نامزد ۱۶۲

۱۸ آقای سدیف ایمانی فرزند اسمعلی کد نامزد ۱۶۴

۱۹ آقای یونس ایمانی فرزند بهمن کد نامزد ۱۶۵

۲۰ آقای سعید باقریان فرزند ادریس کد نامزد ۱۶۷

۲۱ آقای علی بختیاری فرزند اصغر کد نامزد ۱۶۸

۲۲ آقای علی بهرامی فرزند غلامحسن کد نامزد ۱۶۹

۲۳ آقای صابر تاجیک مشهور به مهندس تاجیک فرزند محمود کد نامزد ۱۷۲

۲۴ آقای محمد جانی نژاد فرزند رضا کد نامزد ۱۷۵

۲۵ آقای علی احمد جمالی فرزند مظفر کد نامزد ۱۷۶

۲۶ آقای یونس جوادی درآباد فرزند جواد کد نامزد ۱۸۱

۲۷ خانم هانیه جوکار فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۲

۲۸ آقای محمد حسن زاده بسطام فرزند صحبت کد نامزد ۱۸۴

۲۹ آقای رسول حسین زاده فرزند بهروز کد نامزد ۱۸۵

۳۰ آقای سیدابوالفضل حیدری تکیه فرزند سیدحیدر کد نامزد ۱۸۶

۳۱ آقای بیت اله خانی پالطلو مشهور به خانى فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۷

۳۲ آقای علی خزائی فرزند عزیزمراد کد نامزد ۱۸۹

۳۳ آقای رسول خیری کرگان فرزند جمشید کد نامزد ۱۹۲

۳۴ آقای احمد رحیمی مشهور به احمد فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴

۳۵ آقای رحیم رحیمی اولی قشلاقی فرزند قدرت کد نامزد ۱۹۵

۳۶ آقای وحید رستمی فرزند هدایت کد نامزد ۱۹۶

۳۷ آقای عباس رنجور مشهور به رنجبر فرزند یداله کد نامزد ۱۹۸

۳۸ آقای رضا زند فرزند نامدار کد نامزد ۲۱۲

۳۹ آقای عباس زند مشهور به زند وکیل فرزند محمود کد نامزد ۲۱۵

۴۰ خانم مریم زند فرزند صفر کد نامزد ۲۱۶

۴۱ آقای طاهر زورقیان فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۸

۴۲ خانم سیده مهری سیدان مشهور به سیدان – نیکجو فرزند سیدخلیل کد نامزد ۲۴۱

۴۳ آقای حسین شاکری حسین آباد مشهور به شکوری- چهل مرد فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۲

۴۴ آقای رضا شرافتمند فرزند قربان محمد کد نامزد ۲۴۶

۴۵ آقای حامد شریفی فرزند رضا کد نامزد ۲۴۷

۴۶ آقای سرخوش شکوری بسطام فرزند حیدر کد نامزد ۲۴۸

۴۷ آقای محبوب شکوری بسطام فرزند حیدر کد نامزد ۲۴۹

۴۸ آقای مهدی شیری فرزند حسین کد نامزد ۲۵۱

۴۹ آقای اصغر صادقی فرزند نبی اله کد نامزد ۲۵۲

۵۰ آقای سیدمحمدعلی صادقی تکیه فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۵۴

۵۱ آقای صالح صفریان مشهور به صفری -صفرپور فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۵۶

۵۲ آقای ناصر طهماسب پور فرزند علی کد نامزد ۲۵۷

۵۳ آقای واحد طهماسب زاده فرزند والح کد نامزد ۲۵۸

۵۴ آقای محمدهادی عاشوری مشهور به هادی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۵۹

۵۵ آقای قاسم عباسی فرزند سلیمان کد نامزد ۲۶۱

۵۶ آقای رضا عشایری فرزند عباداله کد نامزد ۲۶۲

۵۷ آقای احسان عطالو فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۶۴

۵۸ آقای حمداله علی زاده فرزند عبداله کد نامزد ۲۶۵

۵۹ آقای محرم علی زاده مشهور به محرم فرزند روح اله کد نامزد ۲۶۷

۶۰ آقای سعید علی محمدی مشهور به على محمدی فرزند فیضاله کد نامزد ۲۶۸

۶۱ آقای سهند علی محمدی فرزند فیضاله کد نامزد ۲۶۹

۶۲ آقای موسی علی محمدی فرزند علی کد نامزد ۲۷۱

۶۳ آقای مجتبی فرضی بسطام فرزند ارسلان کد نامزد ۲۷۸

۶۴ آقای قربان فکوری خلیله ده مشهور به قربانعلى فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۸۱

۶۵ آقای جبار فیضی فرزند احمد کد نامزد ۲۸۲

۶۶ آقای مقداد کارخانه فرزند رحیم کد نامزد ۲۸۵

۶۷ آقای احسان کرزئی فرزند محبعلی کد نامزد ۲۸۶

۶۸ آقای ابوالفضل کرمانی فرزند کرم کد نامزد ۲۸۷

۶۹ آقای محمد کرمی فرزند عیسی کد نامزد ۲۸۹

۷۰ آقای محمد کشاورزبخشایش فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۱

۷۱ آقای عباس کشاورزشنستقی فرزند علی کد نامزد ۲۹۲

۷۲ آقای رضا کشوری فرزند غلامحسن کد نامزد ۲۹۴

۷۳ آقای مظفر کوهیان فرزند علی جعفر کد نامزد ۲۹۵

۷۴ آقای محمد کیانی مشهور به دکتر کیانى -مهندس کیانى فرزند امراله کد نامزد ۲۹۶

۷۵ آقای معرفت لطفی مشهور به سعید فرزند نجفعلی کد نامزد ۲۹۷

۷۶ خانم زهرا مجنونی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۹۸

۷۷ آقای فاضل محبی فرزند سلام اله کد نامزد ۴۱۲

۷۸ آقای عباس محترمی مروی لنگری فرزند غلام کد نامزد ۴۱۴

۷۹ آقای مهدی محسن پورگلوسنگ مشهور به محسن پور فرزند عزیزالله کد نامزد ۴۱۵

۸۰ آقای حمیدرضا محمدرضائی فرزند جواد کد نامزد ۴۱۶

۸۱ آقای محمد محمدرضائی فرزند زلفعلی کد نامزد ۴۱۷

۸۲ آقای اورجعلی محمدنژاده اتی کندی فرزند عزیزاله کد نامزد ۴۱۸

۸۳ خانم مهری محمودخانی فرزند مرتضی کد نامزد ۴۱۹

۸۴ آقای اصغر محمودی لیلاب فرزند حسین کد نامزد ۴۲۱

۸۵ آقای اردشیر مرادی گل دره فرزند علی صفر کد نامزد ۴۲۴

۸۶ آقای عباس ملکی نژادشاهیوندی فرزند خداداد کد نامزد ۴۲۵

۸۷ آقای سعید منصوریان مشهور به صدیف فرزند محسن کد نامزد ۴۲۶

۸۸ آقای پویا مهدی زاده فرهادلو فرزند برات کد نامزد ۴۲۷

۸۹ آقای جعفر میرزائی جعفرقلی اوشاغی فرزند محمودعلی کد نامزد ۴۲۸

۹۰ آقای بابک نقوی سیدلر فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۵۱

۹۱ آقای مهرداد نوری فرد فرزند آدشیرین کد نامزد ۴۵۲

توجه :


-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهریار در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر شاهدشهر

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدشهر به شرح زیر می باشد:

۱ آقای رضا افشار فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵

۲ آقای سعید بگلری مشهور به بیدلری فرزند حسین کد نامزد ۱۶

۳ آقای احمد بنی علی فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۷

۴ آقای مهدی بهمن زاده مشهور به بهمن /بهمنى فرزند حسین کد نامزد ۱۸

۵ آقای علی پودینه فرزند عباس کد نامزد ۱۹

۶ آقای رضا تاجیک فرزند یعقوبعلی کد نامزد ۲۱

۷ آقای حامد تقی زاده تقی دیزج فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۴

۸ آقای محمدمهدی جهان دیده چهارده فرزند حسین کد نامزد ۲۵

۹ آقای احمد حسنی مشهور به حسن احمدی فرزند محمدصادق کد نامزد ۲۶

۱۰ آقای ابراهیم زارع فرزند حسن کد نامزد ۲۸

۱۱ آقای مجید صفائی تازه کندمحمدیه فرزند علی کد نامزد ۲۹

۱۲ آقای حسین عسگرزاده فرزند سلیمان کد نامزد ۴۱

۱۳ آقای حسین غلامی فیض فرزند محمدولی کد نامزد ۴۲

۱۴ آقای طالب فرهادی مشهور به آقای طالبى فرزند مرادعلی کد نامزد ۴۵

۱۵ آقای عباس قنبری مشهور به مهندس قنبری فرزند کریم کد نامزد ۴۶

۱۶ آقای محسن محمدی فرزند محمدجواد کد نامزد ۴۸

۱۷ آقای سجاد محمدی سیف الدین فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۹

۱۸ آقای محمد مهرورزهشی فرزند صابر کد نامزد ۵۱

۱۹ آقای صفر نجفی کسلانی فرزند فرهاد کد نامزد ۵۲

۲۰ آقای مجید نوری فرسلطانی مشهور به مجید نوری فرزند علی اصغر کد نامزد ۵۶

توجه :


-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهریار در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر شهر جدید اندیشه

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شهر جدید اندیشه به شرح زیر می باشد:

۱ آقای بهمن ابوحمزه فرزند حجت کد نامزد ۱۲۴

۲ خانم شیدا احمدزاده فرزند یداله کد نامزد ۱۲۵

۳ آقای سلیمان اسکندری فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶

۴ آقای قربانعلی آسوده مغانلو فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۲۷

۵ خانم الهام افراشته فرزند کرمعلی کد نامزد ۱۲۸

۶ آقای بهمن اکبری مردق فرزند رشید کد نامزد ۱۲۹

۷ آقای فرهاد آهسته فرزند گل بالا کد نامزد ۱۴۱

۸ خانم سمانه باهوش فرزند قهرمان کد نامزد ۱۴۲

۹ آقای قاسم بختیاری مشهور به سعید فرزند صامت کد نامزد ۱۴۵

۱۰ آقای بهنام برجی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۴۷

۱۱ آقای حامد بسیج فرزند قوام کد نامزد ۱۴۸

۱۲ آقای مرتضی بهرامی فرزند براتعلی کد نامزد ۱۴۹

۱۳ آقای محمد پاک قلب محمدی آستانه فرزند حسین کد نامزد ۱۵۲

۱۴ آقای احسان پولادوند فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۵۴

۱۵ خانم شهناز پیرزاد فرزند رضا کد نامزد ۱۵۶

۱۶ آقای ابوالفضل تاجیک فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۵۷

۱۷ خانم معصومه جعفرزاده فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۵۹

۱۸ آقای حسن جلالیان فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۴

۱۹ آقای آراز جهانشاهی فرزند ترحم کد نامزد ۱۶۵

۲۰ آقای محمد جهانشاهی فرزند پرویز کد نامزد ۱۶۷

۲۱ آقای داود حبیب پور فرزند خسرو کد نامزد ۱۶۸

۲۲ خانم فاطمه حسنی خواجه پاشا فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۹

۲۳ آقای وحید حسین پور فرزند قادر کد نامزد ۱۷۱

۲۴ آقای مسلم حسین وند فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۲

۲۵ آقای سیدجابر حسینی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۷۴

۲۶ آقای سیدمصطفی حسینی فرزند سیدمرتضی کد نامزد ۱۷۵

۲۷ آقای سعید حیاتی فرزند محمداسماعیل کد نامزد ۱۷۶

۲۸ آقای رسول حیاتی فر فرزند قدرت الله کد نامزد ۱۷۸

۲۹ آقای نوید حیدری مشهور به نوید فرزند هادی کد نامزد ۱۷۹

۳۰ آقای نیما خانلر فرزند سعید کد نامزد ۱۸۱

۳۱ آقای بهمن خلیل زاده فرزند چاپار کد نامزد ۱۸۲

۳۲ آقای محمدرضا خوشباش فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۸۴

۳۳ خانم نرگس خوش نظر فرزند محسن کد نامزد ۱۸۵

۳۴ خانم سهیلا داداشی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۶

۳۵ آقای ابوالفضل دبیرچی لو فرزند عباس کد نامزد ۱۸۷

۳۶ آقای حسین دربهشتی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۹

۳۷ آقای علی اکبر درفکی فرزند غلامحسن کد نامزد ۱۹۱

۳۸ آقای صادق دهقان فرزند منصور کد نامزد ۱۹۲

۳۹ آقای قاسم دهقان فرزند خداکرم کد نامزد ۱۹۴

۴۰ آقای علی دیدار فرزند احمد کد نامزد ۱۹۶

۴۱ آقای هوشیار دیندار مشهور به استاد دیندار فرزند حمداله کد نامزد ۱۹۷

۴۲ آقای سیدکاظم ذوالجلالی مشهور به سید فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۹۸

۴۳ آقای عباس رحمانی دعوتی فرزند حیدرمراد کد نامزد ۲۱۲

۴۴ آقای امیررضا رحمانی مدوئیه فرزند نصراله کد نامزد ۲۱۴

۴۵ آقای مجتبی رستم پور فرزند پرویز کد نامزد ۲۱۵

۴۶ آقای رضا رستمی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۶

۴۷ آقای محسن رضازاده فرزند قشم کد نامزد ۲۱۷

۴۸ خانم سامره رمضانی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۹

۴۹ آقای افشین روحانی فرزند ایرج کد نامزد ۲۴۱

۵۰ خانم مریم زارع فرزند نقدعلی کد نامزد ۲۴۲

۵۱ آقای سعید زینالی فرزند احد کد نامزد ۲۴۶

۵۲ آقای علی سپهوند فرزند چتال کد نامزد ۲۴۸

۵۳ آقای ابوالقاسم ستوده مشهور به ستوده فرزند نصرت اله کد نامزد ۲۴۹

۵۴ آقای محمدصالح سجادیان فرزند اصغر کد نامزد ۲۵۱

۵۵ آقای غلامرضا سرآبادانی مشهور به معلم فرزند عباس کد نامزد ۲۵۲

۵۶ آقای علی سراقی فرزند شاطرعلی کد نامزد ۲۵۴

۵۷ آقای داود سرمست دستک مشهور به سرمد ، سرمستى فرزند رحیم کد نامزد ۲۵۶

۵۸ آقای آرش شاه محمدی منفرد فرزند مجید کد نامزد ۲۵۹

۵۹ آقای مجتبی شرفی فرزند شارخ کد نامزد ۲۶۱

۶۰ خانم زینب شریفی فرزند محمدصفر کد نامزد ۲۶۲

۶۱ خانم اعظم شفیعی فرزند اسدالله کد نامزد ۲۶۴

۶۲ آقای حامد شقاقی فرزند جمشید کد نامزد ۲۶۵

۶۳ خانم نازیلا شقاقی تجره رودی فرزند حسن کد نامزد ۲۶۷

۶۴ خانم سارا شکری فرزند محمدکریم کد نامزد ۲۶۸

۶۵ آقای علی شورسان فرزند اکبر کد نامزد ۲۶۹

۶۶ آقای عباس صفائیان فرزند آیت اله کد نامزد ۲۷۱

۶۷ آقای عباس طاهریان فر مشهور به ندارم فرزند محمدصادق کد نامزد ۲۷۲

۶۸ خانم مریم عباسی فرزند رضا کد نامزد ۲۷۴

۶۹ آقای مسعود عسگری فرزند میرزا کد نامزد ۲۷۵

۷۰ آقای میثم عظیمی فرزند رضاحسین کد نامزد ۲۷۶

۷۱ خانم پرستو علی پورکری بزرک مشهور به آرزو فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۷۸

۷۲ آقای یاشار علیزاده کلی فرزند نجف کد نامزد ۲۷۹

۷۳ آقای محسن علی گل تباربائی مشهور به دکتر گل تبار فرزند محمد کد نامزد ۲۸۱

۷۴ آقای سیامک غفوریان فرزند نصرت اله کد نامزد ۲۸۲

۷۵ آقای میرسعید فتحی فرزند میرمسعود کد نامزد ۲۸۴

۷۶ آقای رسول فخرایی فرد فرزند محمود کد نامزد ۲۸۵

۷۷ آقای محمدرضا فلاحتی ملک آبادی فرزند احمد کد نامزد ۲۸۶

۷۸ آقای علیرضا قاسمی مشهور به رضا فرزند علی کد نامزد ۲۸۷

۷۹ آقای محمد قاسمی راد مشهور به – فرزند کیومرث کد نامزد ۲۸۹

۸۰ آقای حامد قریشی فرزند عادل کد نامزد ۲۹۴

۸۱ آقای محمود کاوه نیا فرزند عبداله کد نامزد ۲۹۵

۸۲ آقای بهزاد کاویانی فرزند محمد کد نامزد ۲۹۶

۸۳ آقای بهمن کبیری پرویزی فرزند منصور کد نامزد ۲۹۷

۸۴ آقای مهدی کرمی فرزند محسن کد نامزد ۲۹۸

۸۵ خانم مهلا کریم پیرحیاتی فرزند غلامعباس کد نامزد ۴۱۲

۸۶ خانم ناهید کلانتری سرخه مهری فرزند عزت اله کد نامزد ۴۱۶

۸۷ آقای یوسف کولیوندی فرزند علی کد نامزد ۴۱۷

۸۸ آقای علی کیانی فرزند علی کاظم کد نامزد ۴۱۸

۸۹ آقای قهرمان گل زار فرزند بشیران کد نامزد ۴۱۹

۹۰ آقای موسی لک مشهور به معروفى فرزند یارعلی کد نامزد ۴۲۱

۹۱ آقای شیردل مجیدی روچی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۴۲۴

۹۲ آقای رامین محمدباقرپور فرزند عطاءاله کد نامزد ۴۲۵

۹۳ آقای رضا محمدی فرزند پرویز کد نامزد ۴۲۶

۹۴ خانم فرشته محمدی فرزند ملک حسین کد نامزد ۴۲۸

۹۵ آقای کرم رضا مختاری نیک مشهور به کرم رضا سکوند فرزند طاهر کد نامزد ۴۲۹

۹۶ آقای جعفر مرادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۵۱

۹۷ خانم زهره ملک لو فرزند موسی کد نامزد ۴۵۲

۹۸ آقای سیدرسول موسوی مشهور به سید فرزند سیدکاظم کد نامزد ۴۵۶

۹۹ آقای مرتضی موسیوند فرزند محمد کد نامزد ۴۵۷

۱۰۰ آقای حامد نجارزاده فرزند احمد کد نامزد ۴۵۸

۱۰۱ آقای حمید نطاق بافکر فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵۹

۱۰۲ آقای جواد هردانی فرزند جعفر کد نامزد ۴۶۱

۱۰۳ آقای علی همتی فرزند اسرافیل کد نامزد ۴۶۲

۱۰۴ خانم فرانک ولی پورگودرزی فرزند قدرت الله کد نامزد ۴۶۵

۱۰۵ خانم زینب ولی پوری فرزند حمید کد نامزد ۴۶۷

۱۰۶ آقای علی یزدانی پور فرزند اصغر کد نامزد ۴۶۸

توجه :


-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهریار در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر شهریار

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شهریار به شرح زیر می باشد:

۱ آقای ناصر احدزاده فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۲۴

۲ آقای فریدون احمدپورچهارده فرزند نقی کد نامزد ۱۲۵

۳ آقای غلامرضا احمدی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۲۶

۴ آقای محسن احمدی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۷

۵ آقای محمدرضا احمدی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۲۸

۶ آقای هادی احمدی فرزند تراب کد نامزد ۱۴۱

۷ آقای داود اخباری فرزند علی اشرف کد نامزد ۱۴۲

۸ خانم شهرزاد اردلان فرزند خسرو کد نامزد ۱۴۵

۹ آقای بهزاد آسمان نسب مشهور به آسمان نسب فرزند عزت اله کد نامزد ۱۴۶

۱۰ آقای امیر اشراقی فرزند مجید کد نامزد ۱۴۸

۱۱ خانم مریم اشرفی فرزند اصغر کد نامزد ۱۴۹

۱۲ آقای مهرداد اصغری اسکانلو فرزند برات کد نامزد ۱۵۱

۱۳ آقای میرامید اعلم الهدی طایفه شیخلار فرزند میراصغر کد نامزد ۱۵۲

۱۴ آقای ابراهیم افتخاری فرزند مرادعلی کد نامزد ۱۵۴

۱۵ آقای علی اصغر افتخاری فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۵۶

۱۶ آقای صمد امیری فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۵۷

۱۷ آقای محمدرضا امینی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۸

۱۸ آقای رحیم ایمان پورباروق فرزند کرامت کد نامزد ۱۵۹

۱۹ آقای علی اکبر برادری فرزند عزت اله کد نامزد ۱۶۲

۲۰ آقای علی بغدادی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۴

۲۱ آقای مهدی بهرامی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۶۵

۲۲ آقای رضا تارویردی فرزند رحمت کد نامزد ۱۶۷

۲۳ آقای عبدالحمید تراب زاده مؤید فرزند نوراله کد نامزد ۱۶۸

۲۴ آقای حسین تقوی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۹

۲۵ آقای سعید تقوی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۷۱

۲۶ آقای حمید جاسب مشهور به جاسبى فرزند قاسم کد نامزد ۱۷۴

۲۷ خانم اکرم جعفری فرزند لشگرعلی کد نامزد ۱۷۶

۲۸ آقای میثم جعفری فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۷۸

۲۹ آقای اکبر جعفری پیرلر مشهور به پیرلر فرزند جعفر کد نامزد ۱۷۹

۳۰ آقای خسرو جهاندیده چبنلو فرزند ظهراب کد نامزد ۱۸۲

۳۱ آقای محمدرضا جوازی فرزند اروجعلی کد نامزد ۱۸۴

۳۲ آقای علی جواهریان فرزند احمد کد نامزد ۱۸۵

۳۳ آقای سیدعبدالعظیم جولازاده حسینی فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد ۱۸۶

۳۴ آقای محمدرضا حاجتی فرزند محمدحنیفه کد نامزد ۱۸۷

۳۵ آقای رضا حاجی فرزند فرضعلی کد نامزد ۱۸۹

۳۶ خانم لیلا حاجی محمد فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱

۳۷ خانم گلناز حاجیها فرزند محمود کد نامزد ۱۹۲

۳۸ آقای بهزاد حبیبی فرزند نصراله کد نامزد ۱۹۴

۳۹ آقای بشیر حسنی فرزند عوضکد نامزد ۱۹۵

۴۰ آقای علی حسنی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۹۶

۴۱ آقای داود حفیظی فرزند نصراله کد نامزد ۱۹۷

۴۲ آقای امیرحسین حکمتی مشهور به امیر حکمت فرزند سعید کد نامزد ۱۹۸

۴۳ آقای طیب حیدری فرزند قدرت اله کد نامزد ۲۱۲

۴۴ آقای جهانبخش خزائی فرزند علی کد نامزد ۲۱۴

۴۵ آقای حسن خزائی فرزند معصوم بگ کد نامزد ۲۱۵

۴۶ آقای رضا خلج فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۱۶

۴۷ آقای شهرام خواجه لوفرد فرزند انعام اله کد نامزد ۲۱۷

۴۸ آقای سیدعلی خیابانی فرزند سیدیوسف کد نامزد ۲۱۸

۴۹ آقای مقداد درخشان فرزند علی کد نامزد ۲۱۹

۵۰ آقای مهدی دلیرنودهی مشهور به ندارد فرزند محمدجان کد نامزد ۲۴۱

۵۱ آقای احمد دلیرنوکنده فرزند شهروز کد نامزد ۲۴۲

۵۲ آقای حسین راد مشهور به صفرزاده /صفرزاده راد فرزند برات کد نامزد ۲۴۵

۵۳ آقای روح اله رباطی مشهور به هادی فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۴۶

۵۴ آقای ناصر رضائی فرزند سلام اله کد نامزد ۲۴۷

۵۵ آقای طیب رضائی فر مشهور به رضائى فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۴۸

۵۶ آقای قاسم رضائی فرجام فرزند معراج کد نامزد ۲۴۹

۵۷ آقای امیر رضوانی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۲۵۱

۵۸ آقای غلامرضا رهگذر مشهور به استاد فرزند امیر کد نامزد ۲۵۲

۵۹ آقای غلامرضا رهگذر مشهور به حاج غلام فرزند عباسقلی کد نامزد ۲۵۴

۶۰ خانم تارا زارعی فرزند باب اله کد نامزد ۲۵۶

۶۱ آقای منصور زعفرانی فرزند یداله کد نامزد ۲۵۷

۶۲ آقای یاسر زلفی فرزند ولی کد نامزد ۲۵۸

۶۳ آقای سیدمقداد سادات فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۵۹

۶۴ آقای نادر سرلک فرزند ذبیح اله کد نامزد ۲۶۱

۶۵ آقای مرتضی سلمانی مشهور به سلیمانى فرزند قدرت اله کد نامزد ۲۶۲

۶۶ آقای فیروز سلیمانی فرزند قوچعلی کد نامزد ۲۶۴

۶۷ خانم مهرنوش سلیمانی نیا فرزند داود کد نامزد ۲۶۵

۶۸ آقای سیدمسعود سمائی مشهور به امیر فرزند سیدآقا کد نامزد ۲۶۷

۶۹ آقای سیدحسن سیدمحمدی فرزند سیدسیف الدین کد نامزد ۲۶۸

۷۰ آقای هوشنگ شاه محمدی فرزند علی کد نامزد ۲۶۹

۷۱ آقای محمود شفیعی فرزند قدرت اله کد نامزد ۲۷۴

۷۲ آقای پیمان شکورزاده خشکنودهانی فرزند ستار کد نامزد ۲۷۵

۷۳ آقای اکبر شمس پارس آباد فرزند اروجعلی کد نامزد ۲۷۶

۷۴ آقای منصور شهبازیان مشهور به خیشابه فرزند عیسی کد نامزد ۲۷۸

۷۵ آقای محمدعلی شیری زادحاجی بابا فرزند حسین کد نامزد ۲۸۱

۷۶ آقای علی صادقی مشهور به سیفعلی فرزند ولی اله کد نامزد ۲۸۲

۷۷ آقای فریدون صفی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۸۵

۷۸ آقای محمود طاهری اهور فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۸۶

۷۹ خانم فرشته عابدلو فرزند اسمعلی کد نامزد ۲۸۷

۸۰ آقای علی عابدی فرزند اسلام کد نامزد ۲۸۹

۸۱ آقای جواد عابدینی آرپالق فرزند فرخ کد نامزد ۲۹۱

۸۲ آقای علی عبدلی فرزند مرحمت کد نامزد ۲۹۲

۸۳ آقای مهرداد عبدی فرزند سیروس کد نامزد ۲۹۴

۸۴ آقای یاسر عبدی فرزند صادق کد نامزد ۲۹۵

۸۵ آقای سعید عربی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۹۶

۸۶ آقای صمد عزتی غریبدوستی فرزند عزت اله کد نامزد ۲۹۷

۸۷ آقای کامبیز عزیزیان مشهور به کمیل فرزند یداله کد نامزد ۲۹۸

۸۸ آقای علی عسگری فرزند محمدشریف کد نامزد ۴۱۲

۸۹ آقای ابراهیم علائی نسب فرزند هوشنگ کد نامزد ۴۱۴

۹۰ آقای ابراهیم علی رضالو فرزند شعبانعلی کد نامزد ۴۱۵

۹۱ آقای حسین علیزاده گنانلو فرزند تراب کد نامزد ۴۱۶

۹۲ خانم نسرین عمرانی مشهور به نسیم /نسرین فرزند بهروز کد نامزد ۴۱۷

۹۳ آقای جمشید فرجی اصل مشهور به فرجلو فرزند غلام حیدر کد نامزد ۴۱۹

۹۴ آقای حسن فرخنده پورویشکائی فرزند محمدباقر کد نامزد ۴۲۱

۹۵ آقای حسین فرخنده پورویشکائی فرزند محمدباقر کد نامزد ۴۲۴

۹۶ آقای مرتضی فرزانه فرزند محرمعلی کد نامزد ۴۲۵

۹۷ آقای یوسف قاسم زاده فرزند جبار کد نامزد ۴۲۶

۹۸ آقای میثم قربانی مشهور به میثم فرزند منصور کد نامزد ۴۲۷

۹۹ آقای محمود کریمی هاشمیان فرزند عزیزاله کد نامزد ۴۲۸

۱۰۰ آقای محمد کلهر مشهور به دکتر کلهر – مهندس کلهر – کلهر فرزند شهید فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۲۹

۱۰۱ آقای علی اکبر کوچک فرزند پرویز کد نامزد ۴۵۱

۱۰۲ آقای افشین کیانی فرزند علی کاظم کد نامزد ۴۵۲

۱۰۳ آقای نعمت اله گایکانی فرزند امیرحمزه کد نامزد ۴۵۴

۱۰۴ آقای جواد گلی فرزند شامراد کد نامزد ۴۵۶

۱۰۵ آقای مهدی گنجی فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۵۷

۱۰۶ آقای سعید مؤمنی فرزند مهدی کد نامزد ۴۵۸

۱۰۷ آقای محمد محرابی فرزند حسین کد نامزد ۴۵۹

۱۰۸ آقای محمدجعفر محمدخانلو مشهور به جعفرخانلو فرزند احمد کد نامزد ۴۶۱

۱۰۹ آقای امین محمدطاهری فرزند داود کد نامزد ۴۶۲

۱۱۰ آقای حسن محمدی مشهور به ایرج میرزا ولى فرزند ولی محمد کد نامزد ۴۶۴

۱۱۱ آقای محمود محمدی سنگجوئی فرزند حسن کد نامزد ۴۶۸

۱۱۲ آقای اباذر مرادی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۴۶۹

۱۱۳ آقای امیر مرادی فرزند قاسم کد نامزد ۴۷۱

۱۱۴ آقای ذکریا مرادی مشهور به ذکریا/زکى فرزند شکرالله کد نامزد ۴۷۲

۱۱۵ آقای رامین مرادی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۴۷۴

۱۱۶ آقای علی مرتضائی فرزند شریف کد نامزد ۴۷۵

۱۱۷ آقای سیدفاضل مروج فرزند سیدجلال کد نامزد ۴۷۶

۱۱۸ خانم طاهره مشهدی فرزند مسیب کد نامزد ۴۷۸

۱۱۹ آقای محمد ملسکامی مشهور به سجاد فرزند حسن کد نامزد ۴۸۱

۱۲۰ آقای نامدار منصوری آملی فرزند ناصر کد نامزد ۴۸۲

۱۲۱ آقای مهدی مهدی زاده فرزند خانش کد نامزد ۴۸۵

۱۲۲ آقای محمدتقی میری فرزند ولی اله کد نامزد ۴۸۷

۱۲۳ آقای حکمعلی نجفی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۹

۱۲۴ آقای حسین نصراللهی فرزند عزت الله کد نامزد ۴۹۱

۱۲۵ آقای مرتضی نظری فرزند احمد کد نامزد ۴۹۲

۱۲۶ آقای جمشید نظیفی فرزند حسن کد نامزد ۴۹۴

۱۲۷ آقای حمید نوشی اکبری فرزند جلال کد نامزد ۴۹۵

۱۲۸ آقای محسن هادی راحت فرزند نورمراد کد نامزد ۴۹۶

۱۲۹ آقای فریدون وکیلی مشهور به مهندس وکیلى/مهندس فرزند حکمعلی کد نامزد ۵۱۲

۱۳۰ آقای آیت الله یوسفیان توده رودی مشهور به آیت فرزند اسمعیل کد نامزد ۵۱۴

توجه :


-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۹ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهریار در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر صباشهر


اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر به شرح زیر می باشد:

۱ آقای احمد احمدی فرزند میرعباس کد نامزد ۱۲۵

۲ آقای عارف احمدی فرزند میرعباس کد نامزد ۱۲۶

۳ آقای مجید امام پناهی فرزند کریم کد نامزد ۱۲۸

۴ آقای محمد ایتیوند فرزند اسد کد نامزد ۱۴۱

۵ آقای صمد بابائی فرزند بابا کد نامزد ۱۴۲

۶ آقای ابوالفضل بقائی فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۴۵

۷ آقای مصطفی بهشتی فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۶

۸ آقای روح اله پژمان فرزند پیرمحمد کد نامزد ۱۴۷

۹ آقای مهدی پورداداش فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۸

۱۰ آقای جلیل ترکاشوند فرزند علیمراد کد نامزد ۱۴۹

۱۱ آقای سعید ترکاشوند فرزند آله داد کد نامزد ۱۵۱

۱۲ آقای حجت اله توسلی فرزند اعیانعلی کد نامزد ۱۵۲

۱۳ آقای محسن جباری فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۵۴

۱۴ آقای اباصلت حسن نژاد فرزند محمود کد نامزد ۱۵۸

۱۵ آقای حمید حسنی فرزند صفر کد نامزد ۱۵۹

۱۶ آقای اکبر حیدرپوراوجقاز مشهور به حیدرپور فرزند حاجی کد نامزد ۱۶۱

۱۷ آقای مهدی خادم نیائی مشهور به خادم فرزند احمدعلی کد نامزد ۱۶۲

۱۸ آقای حامد خزائی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۴

۱۹ آقای رحمن درویشی مشهور به درویشى وکیل – درویشى فرزند بابا کد نامزد ۱۶۵

۲۰ آقای سعید راهی فرزند محسن کد نامزد ۱۶۷

۲۱ آقای هادی رمضانخانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۸

۲۲ آقای علی سامانلو فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۷۱

۲۳ آقای احمد سبزی فرزند امیدعلی کد نامزد ۱۷۲

۲۴ آقای ابراهیم سلطانمرادی مشهور به سلطانی – مرادی فرزند اژدر کد نامزد ۱۷۴

۲۵ آقای جلال سیف الهی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵

۲۶ خانم فهیمه صالحی فرزند محرم کد نامزد ۱۸۱

۲۷ آقای مهدی صمدی مشهور به شیخ صمدی فرزند جعفر کد نامزد ۱۸۲

۲۸ آقای حمید عبداله پور فرزند شمس اله کد نامزد ۱۸۴

۲۹ آقای مهدی عطائی خراسانلو مشهور به عطایى فرزند یحیی کد نامزد ۱۸۵

۳۰ آقای علی علی تفرشی مشهور به افشین فرزند سیف اله کد نامزد ۱۸۶

۳۱ آقای محمد علیزاده فرزند ضیغم کد نامزد ۱۸۷

۳۲ آقای منوچهر غفوری سیف الدین فرزند ستار کد نامزد ۱۸۹

۳۳ آقای یوسف فرج پور فرزند غفور کد نامزد ۱۹۲

۳۴ آقای حامد فرخ فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۹۵

۳۵ آقای هاشم فریدونی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۶

۳۶ آقای صفر قاسمی ناولیقی فرزند علی بابا کد نامزد ۱۹۷

۳۷ آقای احد قنبری فرزند حسین کد نامزد ۱۹۸

۳۸ آقای سعید قنبری فرزند حسن کد نامزد ۲۱۲

۳۹ آقای وحید لطف الهی فرزند رحمن کد نامزد ۲۱۶

۴۰ آقای هادی محمدی فرزند علی کد نامزد ۲۱۸

۴۱ آقای عباس مرادی فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۹

۴۲ آقای علی مشهدی فرزند نجفعلی کد نامزد ۲۴۱

۴۳ آقای داود مهرپویا فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۲

۴۴ آقای کاظم میرازی فرزند صیدحسین کد نامزد ۲۴۵

۴۵ خانم فاطمه میرزانژاد فرزند مظفر کد نامزد ۲۴۶

۴۶ آقای احمدرضا میرزای فرزند علی میرزا کد نامزد ۲۴۷

۴۷ آقای سهراب میرزائی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۸

۴۸ آقای علیرضا میرزای فرزند علی میرزا کد نامزد ۲۴۹

۴۹ خانم دلبر میرعزیزی فرزند الماس کد نامزد ۲۵۲

۵۰ آقای داود نعیمی فرزند صمد کد نامزد ۲۵۴

۵۱ آقای سعید نقدلو فرزند سعیداله کد نامزد ۲۵۶

۵۲ آقای سعید نوری فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۵۷

۵۳ آقای حبیب الله همدانی مشهور به حبیب فرزند علی کد نامزد ۲۶۱

۵۴ آقای رضا یدالهی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۶۲

۵۵ آقای حامد یوسفی اسد فرزند رحیم کد نامزد ۲۶۴

توجه :


-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهریار در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر فردوسیه

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فردوسیه به شرح زیر می باشد:

۱ آقای ابراهیم اخباری زاده فرزند موسی کد نامزد ۱۲۴

۲ آقای مسعود آشکاری فرزند رسول کد نامزد ۱۲۵

۳ خانم مینا اصغریان اکمل فرزند علی قنبر کد نامزد ۱۲۶

۴ آقای اسماعیل اظهری فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۲۷

۵ آقای یحیی اکرامی فرزند قدمعلی کد نامزد ۱۲۸

۶ آقای ابراهیم امامی بالابیگلو فرزند یداله کد نامزد ۱۲۹

۷ آقای علیرضا امین پور فرزند هدایت اله کد نامزد ۱۴۱

۸ خانم سارا بشیری مهرا مشهور به . فرزند بشیرمشهوربه آقاشیر کد نامزد ۱۴۲

۹ آقای مهرداد جهان دیده فرزند جلیل کد نامزد ۱۴۷

۱۰ آقای رضا حاجی میرزامحمدی مشهور به خرمى فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۴۹

۱۱ آقای ابراهیم حسنی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۱

۱۲ خانم لیلا حسین زاده فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۵۲

۱۳ آقای هادی خلیل وندهیر فرزند داود کد نامزد ۱۵۴

۱۴ خانم عاطفه رسولی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۵۷

۱۵ آقای مهدی رضائی زاده مهابادی مشهور به مهدی رضایى فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۸

۱۶ آقای حسین رضائی عدل فرزند بیرام کد نامزد ۱۵۹

۱۷ آقای احد شعبان پور فرزند کاظم کد نامزد ۱۶۲

۱۸ آقای علی شعبانی بدیع فرزند جوادعلی کد نامزد ۱۶۴

۱۹ خانم فریبا طاهری کوشش فرزند آقامعلی کد نامزد ۱۶۸

۲۰ آقای حسن طیبی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۹

۲۱ آقای جواد عباسی صحت فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۱

۲۲ آقای علی علی یاری فیضآبادی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۲

۲۳ آقای حسین فیلو فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۷۵

۲۴ آقای علی قدیمی مشهور به مهدی قدیمى فرزند ابراهیم علی کد نامزد ۱۷۶

۲۵ خانم آزاده قوزلو فرزند جمشید کد نامزد ۱۷۸

۲۶ آقای پیمان قیدر مشهور به قیدار- قیدری- حیدر فرزند عباس کد نامزد ۱۷۹

۲۷ آقای وحید کاوندی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۲

۲۸ آقای داود کرمی مشهور به کریمى- داود عباد – کرم- داود کرم فرزند عباداله کد نامزد ۱۸۵

۲۹ خانم مرضیه محمودی فرزند پرویز کد نامزد ۱۸۷

۳۰ آقای علی مرادی مشهور به محراب فرزند اقامعلی کد نامزد ۱۸۹

۳۱ آقای علی مشفقی فرزند جعفر کد نامزد ۱۹۱

۳۲ آقای علی اکبر معروف خانی فرزند نبی کد نامزد ۱۹۲

۳۳ آقای میثم نجفی مشهور به میثم نجفى فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۹۵

۳۴ خانم معصومه نظام زاده فرزند بیوک کد نامزد ۱۹۶

۳۵ آقای میثم نفریه فرزند احمد کد نامزد ۱۹۸

۳۶ آقای حمیدرضا نیک خواهی مشهور به حمید نیک خواهى فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۱۲

۳۷ آقای نادر یقین لو فرزند ارسلان کد نامزد ۲۱۵

۳۸ آقای مهدی یوسف لو فرزند رحمان کد نامزد ۲۱۶

توجه :


-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهریار در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر وحیدیه

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر وحیدیه به شرح زیر می باشد:

۱ آقای علی ابراهیمی فرزند حسین کد نامزد ۱۵

۲ آقای پیمان احمدوند مشهور به امین فرزند امیر کد نامزد ۱۶

۳ آقای رضا بغدادی فرزند احمد کد نامزد ۱۸

۴ آقای سیدمهدی بنی هاشمی فرزند سیدعزیز کد نامزد ۱۹

۵ آقای محمد بهرامی فرزند ناصر کد نامزد ۲۱

۶ آقای آرش بیرامی فرزند قاسم کد نامزد ۲۴

۷ آقای محمدرضا تهی دست فرزند محمد کد نامزد ۲۵

۸ خانم سکینه حبیبی مشهور به ماهرخ فرزند اسداله کد نامزد ۲۶

۹ آقای سیدامیر حسینی مشهور به امیر فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۲۷

۱۰ خانم فاطمه حیدری فرزند پرویز کد نامزد ۲۸

۱۱ آقای علیرضا خدادادی فرزند عباس کد نامزد ۲۹

۱۲ آقای ایوب خزائی فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۲

۱۳ آقای حجت الله خزائی مشهور به مهندس خزایى/ مهندس فرزند نوروزعلی کد نامزد ۴۵

۱۴ آقای رضا خزائی فرزند سیف اله کد نامزد ۴۶

۱۵ آقای علی خزائی فرزند کرم رضا کد نامزد ۴۸

۱۶ خانم محبوبه زرین قلم فرزند مرتضی کد نامزد ۴۹

۱۷ آقای محسن سلامت بخش فرزند داود کد نامزد ۵۱

۱۸ خانم فاطمه سلگی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۵۲

۱۹ آقای ناصر سلگی فرزند علی نجات کد نامزد ۵۴

۲۰ آقای عباس شش دهی راد مشهور به حاج عباس فرزند محمدولی کد نامزد ۵۶

۲۱ آقای ولی صادقی فرزند حسین کد نامزد ۵۷

۲۲ آقای علی صفدری مشهور به امید فردا فرزند علی اکبر کد نامزد ۵۸

۲۳ خانم فهیمه عرب بافرانی فرزند محمدتقی کد نامزد ۵۹

۲۴ آقای علیرضا علیرضالو مشهور به قربان فرزند علی کد نامزد ۶۱

۲۵ آقای قربانعلی غلامی فرزند علی اکبر کد نامزد ۶۲

۲۶ آقای احمد کلانتری خاصمشهور به کلانتری فرزند حسین کد نامزد ۶۴

۲۷ آقای مجید محمدصالحی فرزند ولی اله کد نامزد ۶۷

۲۸ آقای علی مصری پور مشهور به على مصری پور فرزند عباس کد نامزد ۶۸

۲۹ آقای محمد معصومی فرزند علیرضا کد نامزد ۶۹

۳۰ آقای منوچهر نظری فرزند علی کد نامزد ۷۱

۳۱ آقای روح الله نوبخت فرزند یداله کد نامزد ۷۴

توجه :


-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .


-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شهریار در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .


-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد