باغ های شهریار شناسنامه دار می شوند

باغ های شهریار شناسنامه دار می شوند

به گزارش  شهریار نگار و به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهریار ، با بیان اینکه تا کنون بیش از ۲ هزار قطعه باغ ، شناسایی و برای انها شناسنامه صادر شده است گفت : این طرح که با هماهنگی مقام قضایی و نیروی انتظامی در حال اجراست ، با هدف اطلاع دقیق از وضعیت کنونی باغ و تغییرات احتمالی ان انجام می شود .

احمد افتخاری با اشاره به روند تجزیه باغها وتبدیل انها به باغچه و ساخت وساز در سالهای اخیر افزود: تعداد درختان موجود ، مساحت ، قدمت ، بنا و ابنیه و تمام انچه در هر باغی موجود است در این شناسنامه ثبت می شود .

وی گفت : در صورت تخریب و یا تغییر در نوع کاربری ، با هر کس که بخواهد نسبت به تخریب باغ اقدام کند طبق ماده ۶ لایحه حفظ گسترش فضای سبز و تبصره یک این ماده مبنی بر تخریب باغ ها ، برخورد می شود .

بازدیدها: ۲۶