کاهش بار ترافیکی با اتمام پروژه تقاطعات غیرهمسطح بسیج وجهاد

کاهش بار ترافیکی با اتمام پروژه تقاطعات غیرهمسطح بسیج وجهاد

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار (www.shahriarnegar.com)

بازدید مسئولین از روند پیشرفت فیزیکی پروژه در حال احداث تقاطعات غیر همسطح بسیج وجهاد و بررسی مسائل ومشکلات پیش روی عملیات اجرایی پروژه

مهندس صحرایی مدیر کل دفتر فنی ،عمرانی و حمل ونقل و ترافیک استانداری تهران به همراه مهندس کاویانی

شهردار شهریار و مهندس درخشان ریاست شورای اسلامی شهر و مدیرعامل شرکت هنزا (پیمانکار پروژه)

از روند پیشرفت فیزیکی پروژه در حال احداث تقاطعات غیر همسطح بسیج وجهاد بازدید میدانی بعمل آورده

و از نزدیک مسائل ومشکلات پیش روی عملیات اجرایی پروژه را مورد بررسی قرار دادند.

شهردار شهریار در این بازدید در خصوص موانع و مشکلات پیش روی پروژه با مدیرعامل شرکت هنزا گفتگو

نموده و از رفع مشکل معارضین پروژه وپرداخت مطالبات پیمانکار خبر دارد و تاکید کرد با توجه  به تاثیر این

پروژه در کاهش بار ترافیکی و جلب رضایتمندی شهروندان ،اتمام پروژه در مدت زمان تعیین شده مورد انتظار

است.

بازدیدها: ۰