امکان تزریق ۲ دز واکسن متفاوت وجود دارد؟

امکان تزریق ۲ دز واکسن متفاوت وجود دارد؟

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با اشاره به نتایج مطالعاتی مبنی بر  تزریق دو دز از واکسن های متفاوت و احتمال اثربخشی بیشتر، گفت: به عنوان مثال توصیه ما این است که اگر دز دوم آسترازنکا نبود، به دلیل نزدیکی پلتفرم می توان از اسپوتنیک استفاده کرد یا اینکه برکت به سینوفارم نزدیک تر است و با نظر پزشک می توان به جای هم تزریق شوند.

به گزارش شهریارنگار، دکتر علیرضا زالی درباره تزریق دو دز از واکسن های متفاوت و احتمال اثربخشی بیشتر، گفت: استراتژی تحت عنوان استراتژی مخلوط کردن واکسن ها در دنیا مطرح شده .که بر اساس آن اگر فردی دو واکسن غیرهمگن را تزریق کند، شانس امینی زایی آن از یک واکسن دو دز بیشتر است. این موضوع در بسیاری از واکسن ها اثبات شده است. به عنوان مثال درباره واکسن فایزر و آسترازنکا اثبات شده است. 

تزریق ۲ دز واکسن متفاوت


وی افزود: در این استراتژِی دز اول را از یک واکسن و دز دوم را از واکسن دیگری تزریق می کنند. مطالعات اخیری که انجام شده، نشان می ده.د که این واکسن ها که دز اول و دوم شان باهم متفاوت هستند. به مراتب اثربخش تر از واکسن هایی هستند. که هر دو دز آن ها یکی است.


زالی گفت: به عنوان مثال توصیه ما این است که اگر دز دوم آسترازنکا نبود. به دلیل نزدیکی پلتفرم می توان از اسپوتنیک استفاده کرد .یا اینکه برکت به سینوفارم نزدیک تر است. و با نظر پزشکی می توان به جای هم تزریق شوند.

جهت مشاهده صفحه اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

مجوز تزریق دو واکسن به افراد کمتر از ۱۸ سال صادر شد

افراد عادی به دوز سوم واکسن نیاز دارند؟