حرف بازنشستگان به کرسی نشست؛اخرین اخبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

حرف بازنشستگان به کرسی نشست؛اخرین اخبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط به پرداخت نشدن تفاوت افزایش مستمری اردیبهشت ماه با فروردین ماه ۱۴۰۰ است. گفته اند قراراست این ما به التفاوت به صورت جداگانه پرداخت شود.

با این که بازنشستگان و مستمری بگیران منتظر افزایش مستمری اردیبهشت ماه خود بودند

اما پرداختی این ماه آنها تفاوتی با فروردین نداشته است.

حالا به گفته حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری قرار است تفاوت افزایش مستمری فروردین ماه با مستمری اردیبهشت ماه در یک فیش جداگانه لحاظ شود.

به نظر می‌رسد تا اول خرداد ماه این فیش جدید صادر و پرداخت به صورت جداگانه و نه با مستمری خرداد ماه انجام شود.

به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از خرداد ماه احکام با در نظر گرفتن تمام آیتم‌ها تجمیع می‌شوند

و افزایش مستمری‌ها از ناحیه متناسب‌سازی و افزایش سالیانه به صورت کامل در فیش لحاظ و پرداخت می‌شوند

و لذا از خرداد ماه به روال عادی بازمیگردد.

جزئیات مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحله دوم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اصلاحاتی در اردیبهشت ماه اجرا می‌شود.

 محمد شریعتمداری در حاشیه نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: در سال گذشته و با تصویب مجلس و تایید هیات وزیران، مقرر شد تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از سهام دولتی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی بگذاریم

که این مصوبه به مراحل پایانی رسیده

و امیدواریم طی روز‌های آتی به مالکیت این سازمان در آید.

 وی افزود: همچنین با توجه به بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ زمینه تامین حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی از دولت فراهم شده است .

که باید در قالب سهام در اختیار این سازمان قرار گیرد.

 شریعتمداری ادامه داد: تقریبا لیست سهام مورد واگذاری تعیین شده و در اولین فرصت این کاربه انجام میرسد

اما سازمان تامین اجتماعی اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را معطل و موکول به تعیین همه این سهام و فروش آن نکرد

بلکه از محل منابع موجود تلاش کرد تا به صورت مرحله بندی شده، همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا کند.

 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحله اول همسان سازی حقوق‌ها سال گذشته انجام شد

و مرحله دوم در فروردین ماه امسال اجرا شد که البته با نواقصی مواجه بود.

در اردیبهشت ماه مرحله دوم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با اصلاحاتی به مرحله اجرا میرسد.

افزایش ۷۵ درصدی مستمری شامل کدام بازنشستگان میشود؟

بازنشستگان خواستار روشن شدن دقیق معادلات هستند:اینکه چه کسانی مشمول افزایش ۷۵ درصدی یا ۱۰۰ درصدی شده‌اند.

یک بازنشسته از شهریار با بیان اینکه من با ۳۵ روز حقوق بازنشست شده‌ام؛از افزایش ۵۰ درصدی مستمری خود در اردیبهشت ماه خبر می‌دهد: «در اسفند سال قبل، ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفتم حالا در اردیبهشت بعد از اجرای ماده ۹۶ و مرتبه‌ی دوم متناسب‌سازی، حقوق من ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است یعنی ۵۰ درصد افزایش.»

او ادامه می‌دهد: کارشناسان سازمان با ارائه جداول، شفاف بگویند که دقیقاً کدام گروه از بازنشستگان مشمول افزایش ۷۵ درصدی شده‌اند

و چرا افزایش حقوق حداقل‌بگیران، کمتر از سطوح میانه و سقف‌بگیران است؟

این بازنشسته می‌گوید: چرا با ۳۵ سال سابقه، حقوق من فقط ۵۰ درصد زیاد شده است.

در عین حال، بازنشستگان دیگری در تماسی خواستار روشن شدن معادلات به زبان ساده و با ارائه جداول واضح شده‌اند

اعلام کرده‌اند: برخی توضیحاتی که ارائه شده، کافی و وافی نیست

و نتوانسته‌ایم بفهمیم فرمول‌ها چطور عمل می‌کنند!

تعهدات دولت

رئیس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به اینکه هنوز برای متناسب سازی مرحله دوم تصمیم قطعی گرفته نشده است،

گفت: دولت باید به تعهدات خود را در قبال سازمان تأمین اجتماعی عمل کند

تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به نحو احسن انجام گیرد.

علی دهقان‌کیا با اشاره به متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: 

هنوز برای متناسب سازی مرحله دوم تصمیم قطعی اتخاذ نشده است

بازنشستگان در انتظارند که متناسب سازی مرحله دوم برای سایر سطوح انجام شود.

وی افزود: برای اجرای مرحله اول متناسب سازی دولت قرار بود ۳۲ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهد

اماهنوز این اتفاق نیوفتاده است .

با وجود اینکه هنوز منابع مورد نیاز متناسب سازی مرحله اول به تأمین اجتماعی وارد نشده

اما مدیریت این سازمان علاوه بر اجرا و تداوم پرداخت متناسب سازی مرحله اول، مرحله دوم متناسب‌سازی را نیز اجرا کرده است.

انتظار داریم که دولت در اسرع وقت شرکتهای سودده را واگذار کند

تا متناسب سازی به نحو صحیح برای بازنشستگان اجرا شود و استمرار داشته باشد.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی مرحله دوم متناسب سازی را به پشتوانه رد دیون دولت اجرا می‌کند

و پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی ضامن و پشتوانه اجرای متناسب سازی در سنوات آینده است.

رئیس کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه تأمین اجتماعی متناسب‌سازی را اجرا کرده

و منتظر دریافت منابع نبوده است،

گفت: امیدوارم با پیگیری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بخشی از این ۸۹ هزار میلیارد تومان به زودی دریافت شود.

دهقان کیا افزود: دولت با واگذاری شرکتها و از طریق نقدی باید این مبلغ را به تأمین اجتماعی پرداخت کند

و بازنشستگان منتظر و مشتاق هستند تا هرچه زودتر احکام جدید خود را دریافت کنند.

مرحله دوم همسازی سازی و انتظار بازنشستگان

سید محسن نظام خیرآبادی دیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی  با اشاره به اینکه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی اجابت خواسته به حق بازنشستگان بود

گفت: در مرداد سال گذشته مرحله اول متناسب‌سازی سازمان تأمین اجتماعی انجام شد

و سپس در مهرماه ١٣٩٩ سایر صندوق‌های بازنشستگی یک مرحله دیگر افزایش حقوق داشتند

که متعاقب آن حقوق بازنشستگان آن صندوق‌ها با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فاصله پیدا کرد.

وی بیان کرد: کل مبلغ پرداختی ماهیانه در کل کشور  بابت حقوق مستمری بگیران در اسفند ماه ١٣٩٨ بالغ بر ۶۶٠٠ میلیارد تومان بوده است

که این مبلغ در اسفندماه ١٣٩٩ به ١٠ هزار میلیارد تومان و در فروردین ماه ١۴٠٠ به ١۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از اسفند سال  ۹۸ نسبت به فروردین ۱۴۰۰ حقوقی که صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشد

حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است

و با افزایش حقوق مستمری بگیران طبق ماده ٩۶ قانون‌ تأمین اجتماعی و همچنین متناسب‌سازی مرحله دوم، بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در فروردین ماه ١۴٠٠ نسبت به فروردین سال ٩٨ بیش از ۱۳۰ درصد افزایش را در حقوق خواهند داشت.

بیمه شدگانی که با ٣٠ سال سابقه و حداقل حقوق بازنشسته شده بودند

و در اسفند ٩٨ ، یک ‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند،

از فروردین سال جاری با افزایش ٣٩ درصدی با احتساب یک همسر و دو فرزند، مستمری آنها ۴ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان خواهد بود

و بیمه شدگانی که با ٢٠ سال سابقه بازنشسته شده بودند

و حقوق بازنشستگی آنان در اسفند ماه ١٣٩٨ حدود یک میلیون و ۶٧٠ هزار تومان دریافت می‌کرده‌اند

در فروردین ماه ١۴٠٠ مبلغ ٣ میلیون و ٩٠٠ هزارتومان مستمری دریافت می‌نمایند.

حق عائله مندی

وی همچنین افزود: حق عائله‌مندی از ۵٠ هزار تومان به ٣٧۵ هزارتومان و حق اولاد از ١۴ هزار تومان به ٩۶ هزار تومان افزایش داشته.

نکته قابل توجه این است که در صورتی که اگر با فرمول صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها که ٩٠ درصد شاغلین، حقوق بازنشستگان را محاسبه می‌کنند،

افزایش‌ها اعمال می‌شد، این مبالغ به مراتب کمتر میشد.

افزایش حقوق سایر سطوح مستمری ٢۶ درصد می‌باشد

که نکته حائز اهمیت برای این افراد، ترمیم مستمری آنان متناسب با زمان بازنشستگی است.

بدین شرح که  «نسبت» فاصله مستمری آنان با حداقل مستمری در زمان بازنشستگی محاسبه شده

و افزایش ٢۶ درصدی مستمری آنان می‌بایستی از ٧۵ درصدِ نسبت مستمری زمان بازنشستگی به حداقل دستمزد کمتر نباشد

و در صورتی که از ٧۵ درصد کمتر بود، این مبلغ ترمیم می‌گردد.

وی با اعلام این مطلب که در آخرین روزهای اسفند، مبلغ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تحت عنوان علی‌الحساب مرحله دوم متناسب‌سازی واریز شده است، اظهار کرد: این رقم مربوط به اسفند ماه است

و ارتباطی به فروردین ماه ندارد

و در واقع احکام جدید با احتساب مرحله دوم متناسب‌سازی و افزایش سنواتی صادر می‌شود.

مطالب مرتبط :

زمان پرداخت حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان

جزئیات حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان اعلام شد