محیط زیست در جدال با توسعه نیست، هست؟!

محیط زیست در جدال با توسعه نیست، هست؟! مهری محمود خانی / فعال محیط زیست این روزها ساکنین شهریار نگران بحران‌های پیش‌روی شهرستان شهریار در زمینه تخریب محیط زیست هستند. همه از تغییر کاربری، خشکسالی، بحران آب، ریزگرد و … می‌گویند. فرونشست زمین منطقه، از موارد دارای رکورد محسوب می‌شود. سطح سفره‌های آب زیرزمینی همچنان … ادامه خواندن محیط زیست در جدال با توسعه نیست، هست؟!