سوسک سیاه گندم میهمان ناخوانده شهریار شد

سوسک سیاه گندم میهمان ناخوانده شهریار شد

سوسک سیاه گندم میهمان ناخوانده شهریار شد.

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار

 به گزارش شهریارنگار و به نقل از اتش نشانی شهریار طی تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهریار مبنی بر ورود حشرات سیاه در سطح آسمان که موجب نگرانی  گردیده بود و ضمن مشاوره تلفنی به افراد تماس گیرنده تحقیقات جهت بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت که نتیجه اقدامات انجام شده توسط سرپرست سازمان به شرخ ذیل اعلام گردید.

حمید رضا خسروی افزود: سوسک سیاه گندم از استان قزوین،شهر تاکستان و بوین زهرا عبور کرده و مهمان ناخوانده شهریار شدند که پس از بارندگی‌ها تعداد حشرات در مراتع افزایش پیدا می‌کند و از جمله این حشرات می‌توان به «سوسک سیاه گندم» اشاره کرد؛ حضور این حشره در مراتع نه تنها مضر نیست بلکه این حشرات از تخم حشرات آفت زا مانند ملخ تغذیه می‌کنند و مقابله با آن نیازمند اقدام خاصی نیست.

وی گفت: این حشره هیچ عوارضی برای افراد و محصولات کشاورزی ندارد و خسارتی وارد نمی‌کنند و

به نور و آب پاشی حساسند و حداقل تجمع آنان را کم میکند و به حشرات مثبتی تلقی شده و

در تجزیه زباله کمک می کند و  عمر مفید این  حشره ۴۰ روز است و

بر اساس گفته‌های کارشناسان جهادکشاورزی این حشرات بعد از سه روز به

زیستگاه‌های خود که مراتع هستند بازمی‌گردند.