سرمازدگی به باغ های شهریار ۱۰۰۰ میلیارد خسارت زد

سرمازدگی به باغ های شهریار ۱۰۰۰ میلیارد خسارت زد

سرمازدگی باغات شهریار

سرمازدگی

سرما و یخ بندان از جمله پدیده های طبیعی هستند که خسارت های فراوانی در برخی از سال ها به باغات میوه وارد می نمایند .

آسیب های ناشی از سرما در درختان خزاندار بسته به نوع گونه و رقم متفاوت است.

این عمل غالبا ناشی از سرمای زودرس بهاره می باشد.

برای هرگونه و رقم نه تنها درجه حرارت مطلوب وجود دارد.

بلکه مراحل رشد و فعالیت های گوناگون گیاهان، دارای حرارت های ایده ال و همچنین محدوده حرارتی کشنده و حداقل و حداکثر می باشد.

سرمازدگی درختان عبارتست از تغییرات فیزیکی و یا فیزیولوژیکی انگیختـه شـده در اثـر روبـرو شـدن انـدام هـای مختلف گیاه با دماه های پایین و بالاتر از نقطه انجماد ( بین ۰تا ۱۰ درجه سانتی گراد) که با پیدایش علایم همراه است .

مترادف با واژه های Damage Chilling و Injury Chilling بکار می رود.

به صدمات ناشی از دمای زیر صفر درجه سانتیگراد یخ زدگی یا Freezing گفته می شود.

صدمات یخ زدگی عمدتا ناشی از ایجاد کریستال های یخ در آوندهای گیاه است .

که بسرعت در تمامی اندام ها گسترش می یابد.

انواع سرمازدگی:

  • سرمازدگی انتقالی
  • سرمازدگی تشعشعی
  • سرمازدگی دیررس بهاره
  • سرمازدگی زمستانه

سرمازدگی دیررس بهاره:

سرماهای بهاره خیلی خطرناک تر از از یخبندان های اوائل پائیز هستند.

ایـن نـوع سـرمازدگی بیشـتر در مناطق معتدله رخ میدهد.

باعث خسارت به گل و میوه می گردد زیرا گل ها و میوه هـای جـوان حساسـتر از میوه های رسیده می باشند.

امکان وقوع سرمای بهاره در موقع باز شدن گل های درختان هست .

طـول مدت این نوع سرما کوتاه بوده و از چند ساعت تا حـداکثر سـه روز بیشـتر نیسـت .

سرمازدگی باغات شهریار

نماینده مردم شهرستان‌های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی از ورود نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خسارت به باغات شهریار خبر داد.

حسین حق وردی به اینکه شهریار در تولید هلو، شلیل، گوجه سبز و زردآلو رتبه یک استان تهران را دارد اشاره کرد.

و اظهار داشت: سرمازدگی نزدیک به هزار میلیارد تومان خسارت به باغات میوه شهریار وارد کرده است .

و این خسارت سبب زمین گیر کردن زندگی کشاورزان این منطقه شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی افزود: برآورد خسارت سرمازدگی در شهریار به انتها رسیده است و پیگیری‌های لازم برای جبران خسارت کشاورزان و باغداران در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تولید میوه در باغ‌های شهریار هکتاری ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد، گفت: معمولاً باغدار هزینه‌های بهره برداری و تولید محصول را از حجره دار به صورت قرض و یا پیش فروش می‌گیرند و اکنون امکان بازپرداخت این هزینه‌ها را ندارند و اینجا است، که باید از تولید حمایت شود.

حق وردی اضافه کرد: بیمه، بانک‌ها و حوادث غیرمترقبه باید پای کار بیایند، تا کشاورزان بتوانند، روی پای خود بایستند.