زمان‌بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان

زمان‌بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان

زمان‌بندی مراجعه به سامانه املاک و اسکان بر اساس کد ملی

به گزارش شهریار نگار سرپرستان خانوار می‌توانند از امروز ۱۹ فروردین بر اساس آخرین رقم کدملی خود، مطابق با جدول زمان‌بندی

که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اعلام شده، اطلاعات خود را درج کنند.

زمان‌بندی مراجعه به سامانه املاک
زمان‌بندی مراجعه به سامانه املاک

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون از ۱۹ فروردین سرپرستان خانوار دو ماه فرصت دارند

به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات سکونتی و سایر اطلاعات مالکیتی را در حوزه مسکن ثبت کنند..

سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کدملی خود، به نشانی amlak.mrud.ir ، اطلاعات خود را درج کنند.

انتهای پیام/