دستبند پلیس بر دستان جاعل مدارک تحصیلی در غرب استان تهران

دستبند پلیس بر دستان جاعل مدارک تحصیلی در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری یک جاعل حرفه ای مدارک تحصیلی با ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری در شهرستان بهارستان خبر داد.

به گزارش شهریارنگارو به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار “محسن خانچرلی” گفت:

در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر جعل مدارک تحصیلی در شهرستان بهارستان لذا

موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس، با انجام اقدامات فنی و تخصصی، جاعل را شناسایی و

پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه وی را در آموزشگاهی در شهرستان بهارستان دستگیر کردند.
سردار خانچرلی تصریح کرد: متهم در بازجویی های تخصصی پلیس و پس از روبرو شدن با اسناد

و مدارک به ناچار لب به اعتراف گشود و اذعان داشت که مدارک نحصیلی را با همدستی فردی دیگر

جعل و به مبالغ بالا می فروخته است.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱ مدرک تحصیلی جعلی کشف و

خریداران این کمدارک نیز دستگیر شده اند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
گفتنی است ارزش ریالی مدارک تحصیلی جعلی فروخته شده ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.