جمع آوری سگ‌های ولگرد و بیمار

جمع آوری سگ‌های ولگرد و بیمار

دادستان عمومی و انقلاب شهریار با اشاره به جمع آوری سگ‌های ولگرد و بیمار در شهریار گفت: در این خصوص با کمک فرمانداری و بسیج تمامی شهرداری‌ها سگ‌های ولگرد جمع آوری و در مرکزی که تهیه شده است نگهداری می‌شوند.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از میزان حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار در گفت‌وگو با

خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص حفظ سلامت

جامعه بیان کرد: موضوع تعطیلی مراکز فرآورده‌های دامی و گوشتی غیرمجاز که توجهی به حقوق مصرف

کننده نمی‌کردند و صرفا در پی کسب منفعت و سودجویی بودند در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: بسیاری از واحد‌های عرضه کننده‌ای که حقوق مصرف

کننده را رعایت نمی‌کردند و آلودگی بهداشتی و میکروبی داشتند تعطیل شدند و همچنین دامپزشکی مکلف به

رصد مراکز مذکور و نظارت بر آن‌ها گردید.

عسگری پور در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به جمع آوری سگ‌های ولگرد و بیمار در شهریار گفت:

متاسفانه در سطح شهرستان، در خیابان ها، کوچه ها، پارک‌ها و تفرجگاه‌ها سگ‌های ولگرد زیادی تردد داشتند

که علاوه بر اینکه خطراتی برای جان مردم داشتند، سلامت جامعه را به خطر می‌انداختند.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار اذعان کرد: در این خصوص با کمک فرمانداری و شهرداری‌ها، سگ‌های

ولگرد جمع آوری و در مرکزی که تهیه شده است نگهداری می‌شوند که از این طرح مردم بسیار راضی و

خشنود شده بودند.