تصویب بودجه ۶۳۰ میلیاردی سال ۹۹ شهرداری شهریار

تصویب بودجه ۶۳۰ میلیاردی سال ۹۹ شهرداری شهریار

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار (www.shahriarnegar.com)

مهندس بهروز کاویانی شهردار شهریار از تصویب بودجه ۶۳۰ میلیارد تومانی برای شهرداری شهریار توسط پارلمان شهری و رشد ۲۶ درصدی بودجه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته خبر داد

به گزارش شهریارنگار مهندس بهروز کاویانی شهردار شهریار از تصویب بودجه ۶۳۰ میلیارد تومانی برای شهرداری شهریار توسط پارلمان شهری و رشد ۲۶ درصدی بودجه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: به توجه به اینکه بودجه پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری شهریار به مبلغ ۶۳۰ میلیارد تومان برای تصویب به صحن شورا فرستاده شده بود پس از تایید شورای اسلامی شهر و هیات تطبیق فرمانداری شهرستان شهریار به شهرداری ابلاغ گردید.

شهردار شهریار در این مورد افزود: بر اساس این مصوبه مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومان در سرفصل هزینه های جاری و مبلغ  ۳۰۶ میلیارد تومان در سرفصل هزینه های عمرانی و تملک اعتبار تخصیص یافته است

وی در خصوص این ابلاغیه همچنین ادامه داد : با توجه به وجود برخی از مسائل و تجربیات، برنامه ریزی تدوین شده و کارشناسانه ای برای مدیریت مناسب این بودجه در نظر گرفته شده است تا بتوانیم بخوبی شاهد محقق شدن آن تا در پایان سال ۹۹ باشیم .

مهندس کاویانی یادآور شد : در سرفصل پروژه های عمرانی سعی شده است تمام موارد و کاستی ها و نیازهای مناطق شهریار به دقت و با عدالت دیده شود تا انشااله طبق راهبرد مناسب و تبیین برنامه های ابلاغی و طرح ریزی شده در بندهای مختلف این بودجه، شاهد آغاز یک حرکت عمرانی حساب شده برای شهریار باشیم.

مهندس کاویانی در پایان سخنان خود افزود:انشااله با توجه به ردیف های مختلف بودجه در حوزه های مختلف سعی خواهد شد اطلاع رسانی به موقع و مناسبی برای شهروندان در خصوص آنها انجام گیرد.