تخریب ۲۸۰۰ بنای غیرقانونی در شهرستان شهریار

تخریب ۲۸۰۰ بنای غیرقانونی در شهرستان شهریار

تخریب بنای غیرقانونی در شهرستان شهریار

فرماندار شهرستان شهریار با تاکید بر عظم جدی فرمانداری شهریار برای مقابله با ساخت

و سازهای غیرمجاز و نبود حاشیه امن برای متخلفین گفت:

در مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز خط قرمزی جز قانون نداریم و در راستای مقابله

با ساخت و سازهای غیرمجاز ظرف یک سال گذشته ۲۸۰۰ بنای غیرمجاز در سطح

شهرستان تخریب شده است.

نوراله طاهری ، در تشریح تخریب ۲۸۰۰ بنای غیرمجاز در شهرستان شهریار گفت:

یکی از مشکلاتی که شهرستان شهریار از سال‌های قبل به علت مهاجرپذیر بودن با آن

مواجه است، ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرهای آن است، لذا در راستای مقابله

با ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز ظرف یک سال گذشته ۲۸۰۰ بنا در این شهرستان تخریب شده است.

تخریب بنای غیرقانونی در شهرستان شهریار

وی افزود: کار آزادسازی مسیرهای رودخانه های شهرستان از شمال به جنوب با همکاری ارگان ها، شهرداری ها، نهادهای قضایی و انتظامی از سال ۹۶ آغاز و همچنان ادامه دارد و امروز شاهد آن هستیم که در مسیر مسیل های شمال به جنوب شهرستان کمتر از ۱۰ درصد از

زمین ها آزاد نشده باقی مانده است.

به گفته وی، صورت برداری از ساخت و سازهای غیر مجاز با جدیت انجام پذیرفته و

تا کنون حدود ۳۰۰۰ ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان پرونده سازی و نسبت به

رفع خلاف آن اقداماتی صورت گرفته است.

تخریب بنای غیر قانونی در شهرستان شهریار

وی ادامه داد: سال گذشته ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه و حریم شهرهای این شهرستان وجود داشته و در راستای مقابله با این اقدامات خلاف قانون، ظرف یک سال گذشته با حکم مراجع قضایی، ۲۸۰۰ بنای غیر قانونی که به شکل باغ ویلا احداث شده بودند، تخریب شدند.

فرماندار شهریار ادامه داد:

این شهرستان برای ساماندهی به این وضعیت و جلوگیری از ادامه روند ساخت و سازهای غیر قانونی، در تلاش است تا کاربری تمامی زمین های اطراف شهرها را به طور دقیق مشخص کند.

وی تاکید کرد: باید با مشخص ساختن کاربری زمین های اطراف شهرها، نقاط مسکونی را گسترش و به دنبال آن اجازه ساخت و ساز قانونی به مردم و متقاضیان را داد.

بی تردید در مسیر مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز خط قرمزی جز قانون نداریم و متخلفین حاشیه امنی نخواهند داشت.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به ضرورت نظارت بر روند پیش روی مهاجرت ها افزود:

زمین های دارای کاربری مغایر ، تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته اند و باید شهرستان های غرب استان تهران راهکار هایی را پیش بینی کنند تا با تعریف پهنه های داخل و خارج از

حریم و مشخص نمودن کاربری اراضی از تخریب و هدر رفت درآمدهای عمومی جلوگیری شود

بازدیدها: ۲