بهداشت و درمان شهریار           رد پای گذشته

بهداشت و درمان شهریار رد پای گذشته

بهداشت و درمان شهریار

الف) وضیعت بهداشت شهریار تا سال ۱۳۰۵ شمسی

بهداشت و درمان شهریار رد پای گذشته

بهداشت و درمان شهریار

آیا تا به حال به خدمات پزشکی شهریار در ادوار های گذشته فکر کردید؟!

در مقاله ای که در شماره ۲۸۰ روزنامه اطلاعات بر اساس آماری که از سوی ((وزارت صحیه)) ایران در آن برهه ارائه شده است…..

به صورت مختصر، دورنمایی از وضیعت بهداشت و سلامت مردم شهر ها و نواحی توابع پایتخت ایران، در نیمه دوم سال ۱۳۰۵ شمسی آمده است….

بهداشت و درمان شهریار

در آن وضیعت بهداشت منطقه شهریار به شرح زیر اشاره شده است:

((….. در غرب استان تهران یعنی منطقه شهرستان شهریار، بیماری فراگیر و عمده ای که اهالی آنجا را دچار مشقت نمود , مالاریا بود .

که با توجه به گزارش ((بهداشت))، ۹۰ در صد مردم ناحیه مذکور ، دچار مالاریا بوده و از پیامد های ناشی از ان بیماری یعنی:

نارسایی کلیه _ استسقا یا آب آوردگی شکم _ ورم نمودن طحال _ و کم خونی رنج میبردند…..!

امراض جسمی دیگری که در میان مردم شهریار شیوع داشت :

 • گرانولاسیون که ۴۵ درصد از اهالی منطقه مزبور مبتلا به آن بودند
 • دوسنعطاریا ( اسهال خونی ) با ۴۰ درصد
 • سرخک با ۴۰ درصد
 • گریپ ( أنفلوآنزا با ۳۵ درصد ، آبله مرغان با ۳۰ درصد
 • ذات الریه ( سینه پهلو ، که در نتیجه وضعیت التهابی ریه است ) با ۲۰ درصد

مردم شهریار و اطراف آن در نیمه دوم سال ۱۳۰۵ ش ، جان اهالی منطقه موردنظر را در معرض خطر قرار می دادند.

بیماری های مزمن؟!

به خصوص روماتیسم ( روماتیسم مفصلی که سبب التهاب ، درد و تورم مفاصل بدن می شود.

سیاتیک ( کمردرد شدیدی که درد آن به باسن ، پشت ران و ساق پا نیز کشیده می شود .

بیشتر در افراد ۳۰-۵۰ ساله وجود داشته ، در نتیجه پاره شدن دیسک بین مهره ای به دنبال فشار بیشتر از حد به ستون فقرات پشت است ) نیز شیوع داشت

این نوع أمراض اخیرالذکر ، تا حدود زیادی به خاطر شرایط بد زیستی و مبادرت به کارهای بسیار سخت و دشوار ، نه تنها اهالی شهریار ، بلکه عامه مردم ایران را در مضیقه قرار می داد .

شرایط زندگی نامساعدی که ، طبیعتا در دراز مدت ، آسیب بدنی برای اقشار زحمتکش و محروم جامعه که اکثریت ایران را در بر گرفته ، به همراه داشت .

همچنان که ، امراضی مثل رماتیسم و سیاتیک ، در دوران میانسالی و سالخوردگی یعنی بعد از یک عمر زندگی پرمشقت

و انجام کارهای طاقت فرسا در بین مردم پدیدار می گردید .

نکته جالب*

بنابر روایت ماموران اداره صحیه » ، اکثریت مردم شهریار ، على رغم شیوع بیماریهای مختلف و ابتلا به آن

از رجوع به « اطباء صحی » در راستای بهبود وضعیت جسمی خود گریزان بوده روهای اعزامی به این نواحی ، به سختی موفق به قانع نمودن آنها در این زمینه می شدند .

بهداشت و درمان شهریار

پژوهش و تالیفت : احمد فرجی

بازدیدها: ۰