بیش از ۱۸ هزار ساعت ، بهبود یافتگان از اعتیاد آموزش مهارتی فراگرفتند

بیش از ۱۸ هزار ساعت ، بهبود یافتگان از اعتیاد آموزش مهارتی فراگرفتند

بهبود یافتگان از اعتیاد

رییس اداره فنی و حرفه ای شهرستان شهریارگفت:

بیش از ۱۸ هزار ساعت بهبود یافتگان از اعتیاد آموزش های مهارتی را در قالب ۱۸۰ نفر فرا گرفتند.

اسدی رییس اداره فنی و حرفه ای شهرستان شهریار کمپ پرواز را بازدید کرد .

این بازدید با حضور دکتر نیرومند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران و فهیم راد رییس اداره بهزیستی شهرستان شهریاربرگزار شده بود .

به مهارت افزایی بهبود یافتگان از اعتیاد اشاره کرد .

گفت : توانمند سازی معتادان پس از بهبودیمهم است .

و یکی از روش ها برای حفظ و صیانت از بهبودیافتگان در مقابل اعتیاد میباشد.

وی در ادامه افزود : با توجه به اینکه طبق ماده ۱۶ , ۱۸۰ نفر بهبود یافته از اعتیاد مهارت های مختلف را در کمپ اخوان آموزش دیده اند.

این رویکرد همچنان ادامه دار خواهد بود.

امیدواریم بهبود یافتگان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم .

رییس اداره فنی و حرفه ای با بیان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای در رشته های مختلف برگزار شده است.

افزود : آموزش ها در رشته های نقشه خوانی صنعتی , سیم کشی و عیب یابی مدار های پایه ساختمان , سیم کشی مدار های الکتریکی ساختمان و رعایت الزامات سلامت بهداشت میباشد .

وی در پایان اشتغالزایی در کمپ پرواز را رویکرد مثبت برشمرد.

خاطر نشان کرد: کمپ پرواز برای بهبود یافتگان از اعتیاد اشتغالزایی را علاوه بر ترک اعتیاد در نظر گرفته است.

ایجاد گلخانه , پرورش انواع گل و گیاه و فروش آنها توسط بهبود یافتگان نیز انجام میگیرد .