بازار لبنیات ؛ شیر تو شیر تر از همیشه

بازار لبنیات ؛ شیر تو شیر تر از همیشه

کمبود و گرانی علوفه و سایر نهاده‌های تولید، موجب درخواست دامداران برای افزایش نرخ مصوب شیر خام از ۴هزار و ۵۰۰تومان به ۶هزار و ۵۰۰تومان در نشست دوشنبه هفته آینده ستاد تنظیم بازار شد.

با افزایش احتمالی ۲هزار تومانی نرخ هر کیلوگرم شیر خام در نشست دوشنبه هفته آینده ستاد تنظیم بازار(حدود ۴۰درصد)، صنایع لبنی نیز با استناد به سهم ۶۵درصدی این‌ماده اولیه در هزینه تمام‌شده تولید لبنیات، افزایش ۴۰درصدی دستمزد و ۲۵درصدی مواد بسته‌بندی از ابتدای امسال، درخواست افزایش ۳۵ تا ۴۰درصدی قیمت شیر و لبنیات مشمول قیمت‌گذاری درستاد تنظیم بازار را دارند.

افزایش حقوق و دستمزد و سایر نهاده‌های تولید شیر خام و سیر صعودی نرخ تورم‌ موجب شده

تا گاوداران با استناد به کمبود و گرانی علوفه، دستمزد و… از ابتدای امسال، درخواست افزایش ۲هزار تومانی نرخ هر کیلوگرم شیر خام با چربی ۳٫۲درصد و بارمیکروبی کمتر از هزار(حدود ۴۰درصد) را به وزارت جهادکشاورزی ارائه کنند؛

درخواستی که از حدود ۲‌ماه پیش به وزارت جهادکشاورزی ارائه و مقرر شده است

تا این وزارتخانه با آنالیز قیمت تمام‌شده

تولید شیر خام، میزان افزایش نر خ مصوب این محصول را استخراج کرده

و برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در نشست دوشنبه هفته آینده ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

روی دیگر سکه افزایش قیمت شیر خام، گرانی شیر و لبنیات است؛

موضوعی که طی چند سال اخیر موجب کاهش شدید سهم لبنیات در سبد مصرفی خانوارها شده

و با گرانی ۴۰درصدی لبنیات مشمول قیمت‌گذاری در آبان‌ماه سال گذشته، اکنون این محصولات پروتئینی جایی در سفره بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد ندارد.

دامداران با استناد به گرانی بیش از ۱۰۰درصدی قیمت هر کیلوگرم علوفه به‌خصوص یونجه و جو و افزایش جهانی نرخ سایر نهاده‌های وارداتی مانند کنجاله سویا درخواست افزایش نرخ هر کیلوگرم شیر خام با مشخصات کیفی اعلام‌شده

از ۴هزار و ۵۰۰تومان سال گذشته به ۶هزار و ۵۰۰تومان را ارائه کرده و تأکید می‌کنند

که با احتساب هزینه حمل نرخ شیرخام که اکنون برای صنایع لبنی حدود ۴هزار و ۷۵۰تومان است،

قیمت شیر خام برای این صنایع به ۶هزار و ۷۵۰تومان افزایش خواهد یافت.

افزایش نرخ مصوب شیر

افزایش قیمت لبنیات بخاطر افزایش قیمت نهاده های دامی

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم یونجه خشک از ۲هزار و ۵۰۰تومان در سال گذشته به ۵هزار و ۷۰۰تومان رسیده

و علاوه بر آن قیمت نهاده‌های دامی در بازارهای جهانی که دولت برای واردات آن ارز ترجیحی می‌دهد

نیز به‌دلیل خشکسالی در دنیا افزایش چشمگیری داشته است؛

به‌نحوی که نرخ هر تن ذرت از ۲۲۰یورو به ۲۸۰یورو افزایش یافته

و این امر موجب رشد هزینه و قیمت تمام‌شده شیر و گوشت در بازار داخلی شده است.

احمد مقدسی، افزود: با توجه به کندی تصمیم‌گیری در مورد اصلاح قیمت تمام‌شده شیر خام و تامین نهاده‌ها،

چشم‌انداز تیره‌ای پیش روی دامداران است

و درحالی‌که دستمزد از ابتدای امسال حدود ۴۰درصد افزایش یافته است،

دامداران ۲‌ماه است که با رشد هزینه تمام‌شده تولید و تثبیت و کاهش قیمت گوشت و شیر مواجه هستند.

مقدسی‌ افزود: به‌دلیل رشد هزینه تمام‌شده تولید شیر خام، گاوداران از حدود ۲‌ماه پیش درخواستی را به وزارت جهادکشاورزی و ستاد تنظیم بازار برای افزایش حدود ۲هزار تومانی نرخ خرید هر کیلوگرم شیر‌خام ارائه کردند.

نرخ هر کیلوگرم شیر خام در سال گذشته ۴هزار و ۵۰۰تومان تعیین شد

که با احتساب هزینه حمل این نرخ به ۴هزار و ۷۰۰تومان افزایش یافت

و اکنون به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده تولید، دامداران درخواست افزایش قیمت هر کیلوگرم شیرخام با مشخصات مصوب به ۶هزار و ۵۰۰تومان و با کرایه حمل ۶هزار و ۷۰۰تومان را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده‌اند.

اصلاح قیمت شیر خام در نشست دوشنبه هفته آینده ستاد تنظیم بازار بررسی و نهایی شود.

افزایش نرخ مصوب شیر

افزایش ۳۵ تا ۴۰درصدی احتمالی قیمت لبنیات

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه به گواهی آمار بورس، کارخانه‌های لبنی از زمستان سال گذشته در ضرر هستند

اما گاوداران به‌دلیل تعداد زیاد و پراکندگی در سطح کشور برای افزایش قیمت‌ها فشار می‌آورند،

گفت: اگر نرخ هر کیلوگرم شیر‌خام ۶هزار و ۳۰۰ تا ۶هزار و ۵۰۰تومان مصوب شود(افزایش نزدیک به ۴۰درصدی)

با محاسبه ۳ ضریب اصلی نهاده تولید در صنایع لبنی طی سال‌جاری شامل نرخ شیر خام(رشد ۴۰درصدی)

، افزایش ۴۰درصدی دستمزد و افزایش ۲۵درصدی قیمت مواد بسته‌بندی، قیمت شیر و لبنیات نیز باید حدود ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش یابد.

بنی‌طبا‌ افزود: در ابتدای امسال نظر صنایع لبنی آن بود

که فعلا به‌دلیل افزایش حقوق و دستمزد و… قیمت لبنیات حدود ۱۰درصد افزایش یابد

اما با توجه به اینکه ضریب تأثیر شیر‌‌خام در تولید شیر و لبنیات ۶۵درصد است،

درصورت افزایش حدود ۴۰درصدی نرخ شیر خام، باید قیمت محصولات لبنی نیز متناسب با نهاده‌های تولید اصلاح شود.

او با بیان اینکه تا‌کنون صنایع لبنی در نشست‌های تعیین نرخ شیر‌خام حضور نداشته‌اند،

افزود: از آنجا که وزارت جهادکشاورزی مسئول تولید و تامین شیر‌خام است،

نرخ شیر‌خام در ابتدا در جلسات با گاوداران بررسی می‌شود

و سپس این موضوع از طریق وزارت صمت به صنایع لبنی منتقل می‌شود.

این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی می‌خواهد با تحریک قیمت‌ها، پیش‌‌بینی رشد تولید ۱۲میلیون تنی شیر‌خام را محقق کند،

این در حالی است که حتی آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که ‌فقط در فصل پرشیری تولید شیر‌خام در کشور حداکثر ۲میلیون تن بوده که با مبنا قرار دادن این آمار نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت مجموع تولید سالانه شیر خام در کشور حداکثر ۸ تا ۹میلیون تن خواهد بود.