افتتاحیه مجتمع خدمات بهزیستی طلوع مهر و پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه ( CBR) در ملارد

افتتاحیه مجتمع خدمات بهزیستی طلوع مهر و پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه ( CBR) در ملارد

شهریارنگار : افتتاحیه مجتمع خدمات بهزیستی طلوع مهر وپایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه ( CBR) شهرستان ملارد به مناسبت هفته معلولین

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، همزمان با گرامیداشت هفته معلولین مراسم افتتاحیه مجتمع  خدمات بهزیستی طلوع مهر با حضور معصومه بیات  (رئیس اداره اجتماعی فرما نداری ) ومرتضی قربا نی ( رئیس اداره بهزیستی ) برگزار شد .

مرتضی قربا نی در خصوص افتتاح مجتمع خدمات بهزیستی طلوع مهر گفت : این مجتمع اولین مجتمع خدمات بهزیستی در شهرستان ملارد است که دارای ۵ نفر پرسنل می باشد .

خدمات ارائه شده توسط این مجتمع عبارتند از : سنجش بینایی ، واگذاری پرونده پایگاه (CBR)شهر وروستایی بهزیستی شهرستان ملارد ، برگزاری دوره های آموزشی هنری به مددجویان ، برگزاری جلسات با تسهیلگران روستایی ، تفاهم نامه  با بهزیستی در خصوص اجرای طرح توانبخشی وبرگزاری مراسم….. از جمله خدمات مجتمع می باشد .

وی اذعان داشت : با توجه به نیاز سنجی شهرستان و آمار با لا ی مدد جویان شهرستان این مجتمع در ارا ئه خد مات به معلو لین بهزیستی را همرا هی خوا هد کرد.

قربا نی در ادامه گفت : این برنامه به افراد معلول به ویژه در مناطقی که در دسترسی به خدمات توانبخشی کمتر است ، ارا ئه خدمت می کند ، خدمات توسط موسسات وتشکل های غیر دولتی و از طریق تسهیلگران میانی  ومحلی به خانواده وفرد معلول ارائه می شود.