با اعتیاد و آسیب های آن آشنا شویم

با اعتیاد و آسیب های آن آشنا شویم

اعتیاد در شهریار

والدین علاوه بر بهبود ارتباط خود با فرزندان باید به آن ها استقلال رأی داده و فرزندان را در تصمیم گیری ها دخالت دهند.

همچنین انتخاب یک مشاور و متخصص برای خانواده و کمک وی به حل مسائل می تواند در برخی مواقع ضروری که خانواده ها و فرزندانشان با مشکلاتی مواجه می شوند بسیار تأثیرگذار باشد.

رضا فریدی از روانشناسان و درمانگران اعتیاد در شهریار در ادامه مقاله خود چنین آورده است:

راهکارهای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف دخانیات و مواد مخدر و نیز کاهش اعتیاد کدامند؟

یکی از مهارت‌های مهم زندگی که پیش از ایام نوجوانی می توان آن را با فرزندان تمرین کرد.

مهارت نه گفتن است .

و آموزش این موضوع است که چه طور باید به خواسته‌های غیرمنطقی یا نادرست دوستان خود «نه» بگوییم.

یکی از مهم ترین راهکارهایی که با استفاده از آن می توان از سیگاری یا قلیانی شدن فرزندان جلوگیری کرد

این است که والدین یا اطرافیان ازاستعمال دخانیات خودداری کنند.

پس از آن تقویت بنیان های اخلاقی و معرفتی در خانواده نیز بسیار مهم است.

مشکلات نوجوانان باید در جمع صمیمی خانواده بدون ایجاد ترس از تنبیه و شماتت مطرح و حل شود.

رفتارهای مثبت نوجوانان باید مورد تحسین قرار گرفته

و فضایی همدلانه با ارتباط کلامی بیشتر بین والدین و فرزند در خانه شکل گیرد.

اعتیاد در شهریار

همدلی فرزندان و والدین

در این شرایط وقتی والدین و فرزند با هم یکدل هستند می توان تفاوت بین دوست خوب‌ و ‌بد، رفتار درست و نادرست وعواقب تصمیم های اشتباه را برای فرزند جا انداخت

و او را با یکی از مهارت های بزرگ زندگی یعنی نه گفتن آشنا کرد.

نوجوان باید بپذیرد که علیرغم تعلق خاطر به دوستان باید توانایی رد درخواست های نادرست آن ها را نیز داشته باشد

بنابراین آموزش این مهارت توسط خانواده ها و مدارس می تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از مصرف دخانیات داشته باشد.

اگر به ریشه بنیادی و اولیه اعتیاد که همان مباحث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است به موقع رسیدگی نشود.

جرم و جنایت افزایش می یابد که این موضوع از بین برنده انضباط اجتماعی است

و از جنبه سیاسی، کشور را به سادگی به سوی بیگانگان سوق می‌دهد

و به جای فرهنگ های بومی، فرهنگ بیگانه در کشور پیاده و به ارزش های دینی، اجتماعی و اخلاقی جامعه لطمه وارد می شود.


لذا لازم است به منظور کاهش اعتیاد به مواد مخدر به جنبه های اجتماعی و اقتصادی مانند ایجاد شغل، رفع تبعیض، فقر و محرومیت و ایجاد و تقویت ارزش های اصیل اخلاقی و دینی بیش از پیش اهمیت دهیم

و با اجرای برنامه های مختلف و تاثیرگذار در این زمینه تلاش کنیم.

بی شک با کار کردن روی این عوامل در کنار آگاهی بخشی به خانواده ها، آموزش مهارت های فرزندپروری به زوجین، آگاهی بخشی به دانش آموزان در مدارس از سنین پایین و آموزش مهارت های زندگی می توانیم آمار اعتیاد را در سال های نه چندان دور کاهش دهیم.

فراموش نکنیم دستیابی به این هدف امری دشوار است

اما با هماهنگی، برنامه ریزی و اجرای راهکارهای عملی و نیز تلاش همگانی امکان پذیر خواهد بود.

اعتیاد در شهریار