کشف بیش از ۲ هزار فیلترهوای خودروهای سواری در اندیشه

کشف بیش از ۲ هزار فیلترهوای خودروهای سواری در اندیشه

احتکار فیلتر هوا

احتکارهم موجب تورم می‌شود بلکه در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت

در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت .

احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است

و از نظر حقوقی احتکار،

عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته

برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

مجازات محتکر

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به

قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،

مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده

و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده

و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است،

حکم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس،

مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد

مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است

به عنوان نقدی محکوم خواهد شد.

اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد

فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند،

بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد

به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط

که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند

و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند

اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند

و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند

معاون جرم محسوب شده

و حسب مورد برابر مقررات ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

احتکار فیلتر هوا

کارگاه تولیدی غیرمجاز پلمب شد

سردار کیوان ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد:

در راستای مبارزه با احتکار اقلام اساسی و در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی اقدام به تولید و بسته بندی فیلترهای هوا به طور غیرمجاز می‌کنند،

بررسی موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی گفت: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی فعالیت افرادی سودجو در زمینه تولید فیلتر هوا در یک واحد کارگاهی را رصد و محل فعالیت متهمان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در ادامه افزود:

عوامل این پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از این کارگاه ۲ هزار و ۵۷۰ عدد فیلتر هوای خودروهای سواری را کشف کردند.

سردار ظهیری با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای کشف شده توسط کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده،

تصریح کرد:

در این رابطه یک باب کارگاه پلمب و متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی در پایان عنوان کرد:

برخورد قاطع و قانونی با محتکران کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به شکل مستمر در دستور کار پلیس قرار داشته

و شهروندان با کسب اطلاع از فعالیت محتکران در اسرع وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل و موضوع را اطلاع دهند.