آگاهانه تولیدات رسانه ای را مصرف کنیم

آگاهانه تولیدات رسانه ای را مصرف کنیم

شهریارنگار پایگاه اجتماعی شهر شهریار

نیکخواه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار :
ارتقاء سطح سواد رسانه ای در کشور نیازمند مصرف آگاهانه تولیدات رسانه است .

به گزارش شهریارنگار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار درنشست خبری با اصحاب رسانه یکی از نیازهای اساسی مخاطبین در دنیای کنونی را مواجهه هوشمندانه و ایمن بارسانه ها و اخبار منتشر شده، از طریق ارتقای سطح سواد رسانه ای مردم دانست.

نادر نیک خواه در آغاز جلسه ضمن تجلیل و تقدیر از کادر درمان و مدافعان سلامت در مواجه با ویروس کرونا،آنان را به مثابه مدافعان حرم برشمرد که برای نجات مبتلایان از خود و خانواده هایشان گذشتند و در این بین نیز تعداد بسیاری به مقام شامخ شهادت نائل گردیدند.

وی در ادامه افزود: ویروس کرونا محدود به ایران نبوده است و نزدیک به ۱۸۰ کشور در سطح جهان درگیر آن هستند اما از زمان شیوع این ویروس در ایران رسانه های استکباری، معاند و برخی رسانه های خود فروخته در پوشش همدردی، از هیچ تلاشی برای فاصله افکندن بین مردم و حاکمیت نظام دست بر نداشته و در راستای تحریم های ظالمانه بر کشور تاختند‌.

در حقیقت رسانه های بیگانه که تنها برایشان تامین منافع غرب معنا دارد هم از طریق رسانه های دیداری و شنیداری و هم از طریق فضای مجازی تمام اهتمام خود را برای مایوس کردن و ایجاد فاصله بین حکومت و مردم انجام میدهند.

نیک خواه خاطرنشان کرد: ما از پشتوانه فرهنگی و دینی بسیار غنی ومستحکمی بهره مندیم که

باورهای مردمی بر آن استوار است و شهادت کادر درمان و سلامت ما در این روزها گواه این واقعیت میباشد

که حاضریم برای مردم و کشور خود از جانمان نیز بگذریم و همین عامل خار چشم دشمنان ماست.

بر همین اساس است که دنیای غرب برای سست کردن باور مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رعایت صداقت در اطلاع رسانی، جلب اعتماد و توجه مردم به اخبار داخلی به منظور مقابله با تبلیغات سوء

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار در پایان یادآور شد یکی از راههای کمک به

جامعه به منظور مقابله با تبلیغات سوء و خلاف واقع ،ارتقای سطح سواد رسانه ای مردم می باشد

تا بدینوسیله از انتشار آنها در شبکه های اجتماعی جلوگیری شود.

همچنین با رعایت صداقت در اطلاع رسانی، جلب اعتماد و توجه مردم به اخبار داخلی خواهیم توانست

نقشه های کشورهای استکباری را که نزدیک به چهل سال است مخالف این نظام و

مردم آن هستند بی اثر کنیم.

خبرنگار : پریسا حبیبی پور