آمادگی کامل شهرداری برای مقابله با آبگرفتگی معابر سطح شهر

آمادگی کامل شهرداری برای مقابله با آبگرفتگی معابر سطح شهر

مهندس علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار عنوان نمود:
آمادگی کامل شهرداری برای مقابله با آبگرفتگی معابر سطح شهر

به گزارش شهریارنگار و به نقل از واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

باتوجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی در زمینه وقوع بارندگی های پاییزی در روزهای آینده و

احتمال بروز آبگرفتگی وسیلاب در معابر سطح شهر، معاونت خدمات شهری و اجرایی با بسیج کلیه

نیروها و امکانات، در آمادگی کامل قرار دارد.

مهندس علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار با اعلام این خبر گفت : مشارکت وهمکاری شهروندان

در کنار مجموعه مدیریت شهری می تواند در کاستن از حوادث احتمالی بسیار موثر خواهد بود و در

این زمینه سازمان های مدیریت پسماند و آتش نشانی و خدمات ایمنی نیز برای مقابله با وضعیت بحران

احتمالی در آمادگی کامل هستند.

آبگرفتگی معابر و شناسایی نقاط بحرانی و حادثه خیز سطح شهر و مناطق و نواحی دردستور کار شهرداری

قرار دارد و امیدواریم با هماهنگی کامل و هوشیاری شاهد اتفاق ناخوشایندی نباشیم.

وی افزود: نزولات جوی و بارش های الهی موهبتی است که می توان با مدیریت مناسب شاهد برکات و

ثمرات آن باشیم